Pakiet dla mobilności – pierwsze podsumowanie

Buspas na ul. Garbary. Fot. ZDM

Pakiet dla mobilności ma zapewnić mieszkańcom jak najlepszą alternatywę przy wyborze środka transportu, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest reakcją na ograniczenia i konieczność wprowadzenia zmian w związku z Covid-19, gdyż epidemia wciąż nie ustępuje. Założenia pakietu przedstawione zostały w maju. Teraz czas na pierwsze podsumowanie.

Głównym celem proponowanych rozwiązań jest zapewnienie odpowiedniego dystansu społecznego, czyli zwiększenie przestrzeni do przemieszczania się pieszych i rowerzystów, a także przyspieszenie przejazdów komunikacją publiczną. To ważne tym bardziej, że wiele osób porusza się po Poznaniu pieszo lub rowerami. Pierwsze zmiany zostały już wprowadzone w infrastrukturze drogowej miasta, kolejne będą wkrótce.

Komunikacja publiczna

Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom przejazdy na wielu liniach autobusowych trwają krócej, a tym samym pasażerowie mniej czasu spędzają w pojazdach. Zwiększa się nie tylko płynność ruchu, ale także punktualność autobusów i tramwajów.

Jednym z rozwiązań, które już zdały egzamin, jest buspas na ul. Garbary. Dzięki niemu pojazdy komunikacji miejskiej mogą szybciej przemieszczać się pomiędzy północnymi a południowymi (i wschodnimi) częściami miasta. Po buspasie mogą jeździć m. in. rowerzyści, co zwiększa atrakcyjność tego środka transportu. Piesi mają do swojej dyspozycji szerszy chodnik. Dla kierowców natomiast wybudowany został dodatkowy pas jezdni na ul. Jana Pawła II w rejonie ronda Śródka, dzięki któremu znacznie poprawiła się przepustowość i sprawniej można przejechać w kierunku ul. Baraniaka i ronda Rataje.

Pod koniec wakacji na ul. Garbary wprowadzone zostaną dodatkowe udogodnienia dla komunikacji publicznej, czyli śluzy autobusowe i buspas pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Armii Poznań, a ul. Grochowe Łąki.

Buspas Słowiańska. Fot. ZDM

Funkcjonują także buspasy wyznaczone w rejonie Winograd w związku ze zmianami w organizacji ruchu wynikającymi z budowy linii tramwajowej na Naramowice.

Buspas Winogrady. Fot. ZDM

Trwają prace przygotowawcze do wyznaczenia buspasa na ul. Przybyszewskiego, na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Bukowskiej. Będą mogły się po nim poruszać również pojazdy elektryczne, taksówki, służby miejskie, motocykle i motorowery. Pozwoli to na dodatkowe wykorzystanie buspasa bez nadmiernego spowalniania autobusów.

Grafika: ZDM

Przebudowa ronda Rataje oznacza także zmiany na ul. Królowej Jadwigi. Dla sprawnego przejazdu komunikacji publicznej na moście wydzielone zostanie torowisko tramwajowe, po którym będą poruszały się również autobusy. Będzie także wyznaczony osobny pas dla samochodów i rowerów. Te zmiany będą miały miejsce już jesienią. Z uwagi na prowadzone na rondzie prace ruch samochodowy na ul. Królowej Jadwigi powinien się znacznie zmniejszyć.

Grafika: ZDM

Trwają także prace nad koncepcją udogodnień dla autobusów na al. Niepodległości.

Głogowska dla wszystkich

W tym roku planowane jest również wprowadzenie zmian na ul. Głogowskiej.  Analizy dotyczące tej ulicy prowadzone były w zeszłym roku. Mierzone były przepływy samochodów, pieszych, rowerzystów, pojazdów komunikacji miejskiej. Badania były prowadzone w różne dni tygodnia, o różnych porach, w tym także podczas odbywających się imprez targowych.

Grafika: ZDM

W ramach wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania wprowadzone zostaną m.in. zmiany organizacji ruchu na ul. Głogowskiej, na odcinku od ul. Potockiej do parku Wilsona. W obu kierunkach, obok wydzielonego torowiska tramwajowego, wyznaczony zostanie jeden pas dla ruchu ogólnego pojazdów oraz pas rowerowy (w kierunku do centrum – za skrzyżowaniem z ul. Stablewskiego, w kierunku Górczyna – za skrzyżowaniem z ul. Berwińskiego). Prawy pas przed ul. Stablewskiego służyć będzie wyłącznie do ruchu rowerowego na wprost, natomiast prawy pas przed ul. Berwińskiego – do ruchu rowerowego na wprost oraz do skrętu pojazdów w prawo. Powyższe zmiany mają poprawić bezpieczeństwo ruchu, ograniczyć przypadki blokowania przejazdu, zapewnić płynny ruch komunikacji publicznej oraz wprowadzić infrastrukturę dla rowerzystów.

Przy przejściach dla pieszych na wysokości rynku Łazarskiego powstaną szersze azyle, które umożliwią pieszym bezpieczniejsze przejście przez jezdnię, a pasażerom zapewnią więcej miejsca na przystankach. Na całym odcinku ulicy uporządkowane zostanie parkowanie, a w rejonie skrzyżowań poprawiona zostanie widoczność pieszych i pojazdów poprzez montaż słupków uniemożliwiających parkowanie w miejscach zabronionych.

Aby wyeliminować blokowanie jezdni przez pojazdy dostawcze, wyznaczone zostaną miejsca dla dostaw. Przybędzie także miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. Na całej ulicy nadal obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h i utrzymane zostaną obowiązujące zakazy skrętu w lewo.

Rowerzyści

Coraz więcej poznaniaków korzysta z rowerów, własnych lub miejskich, w codziennych podróżach. Z myślą o nich powstaje nowa infrastruktura.

Grafika: ZDM

Do jazdy na rowerze mają zachęcić m. in. kontraruch rowerowy na ulicy Sienkiewicza, kontrapasy na Kościuszki (pomiędzy ul. Ratajczaka, a Świętym Marcinem – mają zostać wprowadzone jesienią) i Taylora (trwa projektowanie).

Kontrruch na Sienkiewicza. Fot. ZDM

Na ulicy Kościuszki, na wysokości Starego Browaru, część jezdni została przeznaczona dla rowerzystów. Dzięki temu rowerzyści zyskali możliwość płynnego przejazdu na tym odcinku ulicy.

Ulica Kościuszki. Fot. ZDM

Jako że obowiązuje jazda na suwak, a wygrodzenie jezdni jest  miejscowe, zmiana nie powinna wpłynąć na przejazd samochodami.

Pozytywne zmiany dla rowerzystów i pieszych są przygotowywane na ulicach Jeżyckiej i Poznańskiej. Ruch na ulicach zostanie uspokojony, pojazdy będą mogły się poruszać z maksymalną prędkością 30 km/h. Ulice będą zawężone do jednego pasa i dzięki temu parkowanie po południowych stronach ulic będzie można przenieść na jezdnie. Piesi zyskają szersze chodniki i dodatkowe przejścia dla pieszych. Rowerzyści, dzięki wyznaczeniu kontraruchów, będą mogli poruszać się po tych ulicach w obu kierunkach. Stała organizacja ruchu ma zostać wprowadzona do końca sierpnia.

Nowa organizacja ruchu na Jeżyckiej. Fot. ZDM

Ułatwiony zostanie ruch rowerowy z Rataj do centrum w związku z przebudową ronda Rataje. Na moście Królowej Jadwigi, na czas przebudowy ronda Rataje, powstaną wydzielone pasy rowerowe. Zapewniona zostanie ciągłość ruchu rowerowego  wzdłuż ul. Królowej Jadwigi do wysokości ul. Łąkowej – za skrzyżowaniem z ul. Strzelecką, na chodniku zostanie wyznaczony ciąg pieszo – rowerowy, którym będzie można dojechać do ul. Łąkowej i dalej do ul. Krakowskiej.

Grafika: ZDM

Jak już wspomniano, rowerzyści mogą poruszać się także po wielu nowych buspasach np.: na ul. Garbary, czy na Winogradach – wyznaczonych na czas prac przy budowie tramwaju na Naramowice.

Budowa drogi rowerowej w ulicy Grunwaldzkiej. Fot. ZDM

Trwa również budowa dróg rowerowych – wzdłuż ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Dolna Wilda. Rowerzyści zyskają ponad 2 kilometry nowej infrastruktury. Prace mają potrwać do jesieni.

Piesi

Piesi skorzystają natomiast ze zmian na wielu ulicach w śródmieściu. Po przebudowie część ul. Kwiatowej (od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki) stanie się deptakiem. Wykonanie prac planowane jest na jesień. Na pozostałej części ul. Kwiatowej miejsca postojowe dla samochodów zostaną wyznaczone na jezdni. Podobne rozwiązania mają być wprowadzone na ulicach: Łąkowej i Karmelickiej.

Budowa deptaka na Kwiatowej. Fot. PIM

W rejonie ulic Małe Garbary, Garbary, Zielonej, Lewandowskiej i Al. Marcinkowskiego planowane jest wyznaczenie strefy zamieszkania. Zgodnie z jej zasadami pojazdy, które mogą wjechać na uliczki przy Starym Rynku będą mogły poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h, parkowanie będzie tylko w wyznaczonych miejscach, a piesi będą mogli przekraczać jezdnię na całej jej długości.

Strefa Tempo 30 powstanie na Śródce. Wnioskowali o to głównie mieszkańcy, którzy chcą uporządkowania parkowania i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Po zmianach nie będzie tranzytu przez tę część Poznania – ul. Bydgoska będzie dwukierunkowa tylko na odcinku od ul. Podwale do Gdańskiej, a dalej już jednokierunkowa. Jadący z ul. Podwale w ul. Wyszyńskiego już teraz mogą omijać Śródkę, korzystając z buspasa, by skręcić na rondzie Śródka w prawo.

Bezpieczniej będzie także na kolejnym odcinku ul. Szamotulskiej po zamontowaniu czterech par poduszek berlińskich pomiędzy ul. Bukowską, a Dąbrowskiego. Prace w tym miejscu mają się zakończyć jeszcze w sierpniu.

Z myślą o uczniach

Większość uczniów do swoich szkół dociera pieszo lub rowerami. Dlatego przy kolejnych poznańskich placówkach zmieni się organizacja ruchu, tak by zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych. Tak będzie przy budynkach na ulicy Rawickiej (SP nr 4), Tarnowskiej (SP nr 56), Chociszewskiego (SP nr 90), Pięknej (SP nr 70), Trybunalskiej (SP nr 74), Sarmackiej (SP nr 48) oraz ul. Szamotulskiej.

Ul. Sarmacka – SP nr 48. Fot. ZDM

Będą tam montowane dodatkowe ograniczniki, tak by samochody nie tarasowały drogi do szkół. W niektórych przypadkach pojawią się poduszki berlińskie przed przejściami, nowe oznakowanie i elementy infrastruktury dla rowerów. Zmiany mają być wprowadzone w połowie jesieni.

Szkoła Podstawowa nr 70 przy Pięknej. Fot. ZDM

W sierpniu rozpoczną się również prace na os. Piastowskim na Ratajach, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przestrzeni przeznaczonej dla pieszych. Nielegalnie parkujące samochody utrudniają mieszkańcom przejście i zasłaniają widoczność. Dlatego, zgodnie z przepisami, parkowanie zostanie odsunięte od skrzyżowań i przejść dla pieszych. Zostaną zamontowane również progi spowalniające. Zmiany zwiększające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży będą też wprowadzone przy dwóch szkołach podstawowych – nr 3 i 14.

Przebudowa skrzyżowania Hetmańska/Dmowskiego. Fot. ZDM

Trwa również przebudowa skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Dmowskiego, dzięki której bezpieczniej będzie można przejść przez jezdnie i torowisko na ul. Hetmańskiej w drodze do lub z pobliskich szkół. Zmieni się także geometria wjazdów na skrzyżowanie, co ma zwiększyć widoczność pieszych oraz zmniejszyć prędkość skręcających samochodów. Prace powinny zakończyć się wraz z końcem wakacji.

Dzięki zebranym w Pakiecie dla mobilności zmianom nie tylko poprawi się komfort poruszania wszystkich użytkowników poznańskich ulic, ale także ich bezpieczeństwo. Powinny one zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego, jazdy na rowerze i poruszania się pieszo w jeszcze większym zakresie niż dzieje się to do tej pory.

op. mik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *