Łazarz i Wilda stuprocentowo płatne od lipca

fot. ZDM

Na lipiec przewidywane jest uruchomienie odpłatności na wszystkich ulicach Wildy i Łazarza w ramach Strefy Płatnego Parkowania. ​

Nowa organizacja ruchu i parkowania jest sukcesywnie wprowadzana na kolejnych ulicach wildeckiej i łazarskiej SPP. Pobór opłat został uruchomiony z początkiem lutego, ale tylko na części docelowego obszaru. Plany pokrzyżowała najpierw epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, z powodu której opóźnił się wybór wykonawcy SPP i rozpoczęcia prac, a później – w związku z przesunięciem terminu na jesień i zimę – niekorzystna pogoda, która wielokrotnie zmuszała wykonawcę do aktualizacji harmonogramu.

Także obecna, zmienna pogoda, ma wpływ na tempo prac. W efekcie płatny postój obowiązuje na tych ulicach, gdzie nowe oznakowanie zostało wprowadzone w pełni. Prace na pozostałych ulicach Wildy i Łazarza podzielono na etapy, po zakończeniu których uruchamiany jest pobór opłat za parkowanie.

Harmonogram prac

Od połowy kwietnia systematycznie na kolejnych ulicach uruchamiane są parkomaty. Od 19 kwietnia płatny postój obowiązuje w północnej części Łazarza (etap 1, 2 i 3) ograniczony ulicami Głogowska, Wyspiańskiego, Grunwaldzka i Matejki. Od 4 maja rozpoczęło się pobieranie opłat na ulicach objętych etapami 1 i 2 na Wildzie tj. Chłapowskiego, Dąbrówki, Zmartwychwstańców, Filareckiej, Langiewicza, Traugutta i Pamiątkowej. Od 17 maja za postój aut zapłacimy w rejonie ul. Matejki, Grunwaldzkiej i Marcelińskiej.

Zgodnie z harmonogramem prace są obecnie realizowane na Wildzie. Wykonawcy wprowadzają nową organizację ruchu kolejno na obszarach 3, 4 i 5, zlokalizowanych pomiędzy ulicami: Przemysłową, 28 czerwca 1956 r., Hetmańską, Fabryczną i Roboczą. Uruchomienie odpłatności jest tu planowane w czerwcu. Następnie przeniosą się na tzw. Dolny Łazarz – w pierwszej kolejności na obszar ograniczony ulicami: Gąsiorowskich, Graniczna i Kolejowa.

Zakończenie wszystkich robót związanych z wprowadzeniem nowego oznakowania i uruchomieniem płatnego postoju na całym docelowym obszarze Wildy i Łazarza planowane jest w lipcu. Nadal jednak kluczowym czynnikiem, od którego zależy dotrzymanie tego terminu, jest stabilna pogoda, bez większych opadów deszczu.

Identyfikator parkingowy mieszkańca – rekompensata

Uruchomienie SPP w ograniczonym zakresie spowodowało, że część mieszkańców kupiła identyfikator parkingowy mieszkańca pomimo tego, że ulice przy których mieszkają nie zostały objęte płatnym parkowaniem od 1 lutego. Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje propozycję rekompensaty dla kierowców, którzy nabyli identyfikatory.

Miałaby ona polegać na wydaniu identyfikatora na kolejny okres po zerowej stawce na tyle miesięcy ile strefa nie działała w pełni, lecz nie dłużej niż za okres na jaki mieszkaniec wykupił identyfikator. Co to oznacza w praktyce? Jeśli mieszkaniec kupił identyfikator parkingowy na rok od 1 lutego 2021 roku i na początku przyszłego roku zamierza kupić kolejny, to za 6 miesięcy nie będzie musiał zapłacić. Dlaczego za 6 miesięcy? Bo strefa nie działa w pełni od 1 lutego, a planujemy uruchomić odpłatność na całym obszarze Wildy i Łazarza do końca lipca. Daje to łącznie 6 miesięcy, gdy SPP nie działała w pełnym zakresie. Jeśli mieszkaniec zakupił identyfikator od marca 2021, to jego rekompensata obejmie 5 miesięcy. Przy obliczaniu rekompensaty liczyłyby się pełne miesiące. Rekompensata dotyczyłaby także identyfikatorów zakupionych na okres krótszy, np. na trzy miesiące.

Takie rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Radę Miasta Poznania, która uchwala regulamin SPP, w tym stawki za parkowanie i warunki płatności. Projekt uchwały zostanie skierowany na lipcową sesję rady. Taki termin umożliwi wskazanie konkretnego okresu podlegającego rekompensacie. Jej naliczanie będzie możliwe po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta i jej ogłoszeniu w dzienniku urzędowym.

Promocyjna cena do końca sierpnia

Przypominamy jednocześnie, że do końca sierpnia tego roku. Obowiązuje jednorazowa promocja na zakup identyfikatora parkingowego dla mieszkańców Wildy i Łazarza. Przy jego zakupie na okres 12 miesięcy, cena wynosi 120 zł (a więc 10 zł miesięcznie, zamiast standardowych 30 zł).
Szczegółowe informacje na temat wdrażania SPP na Wildzie i Łazarzu, w tym aktualizowany na bieżąco harmonogram prac, są dostępne na stronie internetowej ZDM w zakładce Wdrażanie SPP Wilda i Łazarz.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.