Kiekrz z kanalizacją deszczową

Obszar zaniżenia terenu wraz z zagrożonymi podtopieniami budynkami. Fot. UMP

Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE budowy kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego w Kiekrzu.

Celem przedsięwzięcia jest budowa zbiornika retencyjnego na terenie os. Kiekrz w Poznaniu, doprowadzenie infrastruktury towarzyszącej do prawidłowego stanu technicznego oraz zabezpieczenie terenu znajdującego się w zlewni rzeki Samicy Kierskiej przed skutkami gwałtownych deszczy.

Dzięki budowie kanalizacji deszczowej zminimalizowane zostanie zagrożenie podtopień budynków i zalewania ulic. Umożliwiona będzie retencja wody oraz jej powolna przenikanie do gruntu, a także stworzenie możliwości wykorzystania zmagazynowanej wody w okresach suchych.

Realizacja projektu ma spowodować m.in. ograniczenie skutków występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, retencjonowanie wód opadowych, wykorzystanie retencjonowanych wód do nawadniania terenów zielonych oraz spłukiwania ulic w okresach suchych. Ważna jest także ochrona wód rzek Warty, Samicy Kierskiej oraz rowów, poprzez ograniczenie nadmiernego i niekontrolowanego spływu wód deszczowych transportujących biogeny.

Kiekrz retencja mapa

Planowany koszt realizowanego projektu to ponad 4,7 mln zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 3,2 mln zł.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od lutego 2020 do lipca 2023 roku.

oprac. anka

One Reply to “Kiekrz z kanalizacją deszczową”

  1. To tylko I etap. W II etapie, obejmującym większość osiedla, zredukowano kanalizację deszczową w stosunku do koncepcji o jakieś 70%. I to jest dramat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *