sobota, 20 kwietnia

Tag: Zakład Lasów Poznańskich

Priorytet dla zieleni. Nowe nasadzenia, łąki, parki

Poznań, Przyroda i środowisko, Rekreacja, Zdrowie
Jesiony, lipy, dęby, klony oraz wiele innych gatunków - w sumie jesienią, wzdłuż poznańskich ulic zostanie posadzonych około 600 nowych drzew i ponad 1200 krzewów. Kontynuowane będzie też dolesianie terenów już porośniętych wysoką roślinnością. Do tego dochodzą nowe parki, skwery i łąki ekologiczne. (więcej…)