sobota, 20 kwietnia

Tag: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – szpitale z umowami

Komunikacja, Powiat, Poznań, Region, Społeczeństwo, Zdrowie
Z udziałem wiceministra zdrowia Zbigniewa Króla oraz wicewojewody wielkopolskiego Anety Niestrawskiej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano dziś umowy partnerstwa pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a 24 szpitalami, które w swej strukturze posiadają Szpitalny Oddział Ratunkowy. (więcej…)