środa, 24 kwietnia

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej na elitarnej liście

Skarby narodowej literatury, w tym najstarszy krakowski almanach datowany na początek XVI wieku będzie można w następny wtorek oglądać z poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej.

Kilkusetletnie księgi spisane przez klasztornych skrybów i studentów średniowiecznych uniwersytetów, najstarszy odkryty w Poznaniu drukowany almanach (rodzaj kalendarza) krakowski na rok 1500 a także słownik Bartłomieja z Bydgoszczy, najstarszy łacińsko-polski słownik opracowany w 1 połowie XVI wieku będzie można oglądać 6 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka. Prezentowane zbiory to egzemplarze wpisane do narodowego zasobu bibliotecznego. 

Biblioteki posiadające zbiory zaliczone do NZB stanowią polską elitę biblioteczną.  Narodowy zasób biblioteczny to unikatowe zbiory biblioteczne mające wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa narodowego oraz szczególną wartość historyczną, naukową, kulturalną bądź artystyczną – wyjaśnia dr Alicja Szulc z Biblioteki Uniwersyteckiej. – Każda biblioteka posiadająca tego rodzaju unikatowe obiekty, podlegające szczególnej ochronie, może ubiegać się o ich włączenie do NZB. Wnioski opiniuje Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – mówi dr Szulc.  

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączyła do elitarnego grona w 2016 roku ze zbiorem 45 średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych.  W tym roku ogólnopolska lista NZB rozszerzyła się o kolejnych 21 obiektów ze zbiorów BU: 19 starych druków (książek drukowanych przed 1800 r.) i dwa inkunabuły (najstarsze druki z 1 poł. XV w.)    

Seminarium naukowe “Narodowy Zasób Biblioteczny w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu” potrwa od godz. 9:30 do około godz. 16:00. 

Pragniemy zainteresować naszymi skarbami zarówno badaczy, historyków, historyków literatury, kodykologów, muzykologów, jak również mieszkańców Poznania i regionu, zwłaszcza miłośników dawnej książki – dodaje dr Alicja Szulc.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *