Prace brukarskie prowadzone były na odcinku od skweru Marii Rataj do posesji nr 5A/5B.

Teraz piesi, zamiast popękanych, zniszczonych przez samochody do niedawna tu parkujące, płytek mają do dyspozycji nową nawierzchnię z płytek betonowych 50×50 cm. Nawierzchnia zjazdów i miejsc postojowych została wykonana z kostki kamiennej.

Wcześniej, w czerwcu na ulicy Dolina została posadzona zieleń: lipa drobnolista i 23 krzewy tawuły nippońskiej.

Koszt remontu to około 180 tysięcy złotych. Kwota ta pochodzi z puli będącej w dyspozycji Rady Osiedla Wilda oraz z budżetu ZDM.

mik