środa, 24 kwietnia

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Jedną ze szkół, która cieszyła się w tym roku największą popularnością było III LO. fot. UMP

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Miasto Poznań prowadzi ją wspólnie z powiatem poznańskim. Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 9366 uczniów (4182 do liceów, 3878 do techników i 1306 do szkół branżowych I stopnia).

Wspólna oferta miasta Poznania i powiatu poznańskiego obejmowała 9727 miejsc (4182 w liceach ogólnokształcących, 3986 w technikach, 1559 w branżowych szkołach I stopnia).

W ofercie rekrutacyjnej na rok szkolny 2022/2023 miasto Poznań przygotowało 7 692 miejsca dla absolwentów szkół podstawowych, co stanowi prawie 2500 miejsc więcej niż liczba absolwentów poznańskich szkół podstawowych w roku 2022.

W tegorocznej rekrutacji do szkół miasta Poznania i powiatu poznańskiego złożono 13 253 wnioski. Najwięcej, bo aż 9849 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 3664 do technikum, a 834 do szkoły branżowej I stopnia.

W rekrutacji na rok szkolny 2022/23, 374 wnioski zostały złożone przez uczniów obywateli Ukrainy, absolwentów klas ósmych.

Liczba niezakwalifikowanych kandydatów wynosi 3854 (te osoby, na obecnym etapie rekrutacji, nie zostały zakwalifikowane do żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły).

2 sierpnia będzie wiadomo, ilu kandydatów potwierdziło wolę przyjęcia do szkoły, a ile miejsc zostanie niewybranych przez kandydatów, ze względu na ich udział w kilku rekrutacjach do różnych szkół. Pozwoli to na zwolnienie miejsc dla kandydatów, którzy jeszcze nie dostali się do żadnej szkoły.

W poprzednim roku szkolnym średnio 10% kandydatów zakwalifikowanych do liceów ogólnokształcących i 20% kandydatów zakwalifikowanych do  techników i szkół branżowych nie potwierdzało woli przyjęcia do szkoły.

Po zweryfikowaniu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, miasto Poznań we współpracy z powiatem poznańskim i dyrektorami szkół, podejmie decyzje o ewentualnym uruchomieniu dodatkowych oddziałów. Rezerwy miasta można ocenić w chwili obecnej na 2500 miejsc.

Najbardziej oblegane szkoły i oddziały

W rekrutacji największą popularnością cieszyły się: XXXVIII LO, III LO, Technikum Komunikacji LO św. Marii Magdaleny, XII LO, XXI LO, XXIX LO,  XXXI LO, XXVIII.

Wśród najpopularniejszych oddziałów w tegorocznej rekrutacji znalazły się:

 1. Technikum Komunikacji – technik programista
 2. XV Liceum Ogólnokształcące  – klasa psychologiczno-pedagogiczna
 3. XIV Liceum Ogólnokształcące – klasa psychologiczno-dietetyczna
 4. XXV  Liceum Ogólnokształcące -klasa psychologiczno-językowa
 5. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące -klasa prawniczo-psychologiczna
 6. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące -klasa prawniczo-psychologiczna
 7. III Liceum Ogólnokształcące – Vespucci
 8. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa ekonomiczno – językowa
 9. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa politechniczna
 10. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne – technik mechatronik
Jedną ze szkół, która cieszyła się w tym roku największą popularnością było III LO. fot. UMP

Dalsze kroki

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, muszą teraz potwierdzić wolę przyjęcia. Do 1 sierpnia do godz. 15:00 należy dostarczyć do tej placówki oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej).

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niezbędne są również orzeczenia lekarskie. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 2 sierpnia o godz. 13:00. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Szczegółowe informacje o ofercie poszczególnych szkół i tegorocznej rekrutacji można znaleźć na stronie Nabór.

Rekrutacja 2022/2023

Nabór do szkół średnich rozpoczął się w połowie maja. Uczniowie mogli wybrać maksymalnie 6 szkół, odpowiadających ich zainteresowaniom (szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie było ograniczeń w przypadku liczby oddziałów.

Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej mógł zdecydować się na następujące typy szkół ponadpodstawowych:

 • 4- letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5- letnie technikum,
 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *