środa, 24 kwietnia

Wygrana mała ale cieszy

fot. Wiesław Rygielski

Pstryczek w noc zarozumiałemu Jaśkowiakowi, jak mówią ekolodzy

Na sesji Rady Miasta Poznania 24 stycznia br. większość głosujących radnych poparła pozytywne rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia 27 Grudnia przez Komisję RM ds. Skarg, Wniosków i Petycji sprawie rozpatrzenia petycji o wykonywanie ekspertyz ekosystemowych.

Stowarzyszenie które wniosło petycję uzasadniło swoje stanowisko tym, iż ekspertyza ekosystemowa jest narzędziem służącym do przedstawienia wartości zieleni.
Wnoszący petycję podkreślili, że Miasto Poznań powinno znać wartość posiadanych zasobów, w tym zielonej infrastruktury, która w dobie zmian klimatycznych rośnie na znaczeniu i jest niezwykle ważna dla mieszkańców.
Tymczasem radni pozbawieni tej wiedzy zbyt często przychylają się do projektów urzędników miejskich Jaśkowiaka i pozwalają na zagładę wartościowych terenów zieleni w mieści, szpalerów drzewa czy nawet bezcennego starodrzewia pod pretekstem rozbudowy infrastruktury, rozwoju budownictwa, lokalizacji obiektu komercyjnego czy przemysłowego. Drzewa i zieleń są bezwartościowe w analizie skutków finansowych dla miasta.
Jaśkowiak jak to wszystko wiedzący Jaśkowiak – zgodził się z tezą, że wycena taka może być cennym źródłem wiedzy o usługach ekosystemowych świadczonych przez zieleń znajdującą się w zasobach Miasta Poznania ale w negatywnej opinii napisał, iż biorąc pod uwagę fakt, że ekspertyza ekosystemowa nie jest uregulowana w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, należy więc stwierdzić, że nie ma obowiązku jej przeprowadzania.
Rada Miasta nie podzieliła oceny petycji przez Jaśkowiaka i rekomenduje mu pozytywne rozstrzygnięcie petycji. Piłka jest teraz po stronie Jaśkowiaka. Chyba jednak nie ma nikt wątpliwości jaka będzie jego decyzja – taka jaką lubi na ringu. Nokaut (strony społecznej).
Na zdjęciu wynik głosowania: poparli stronę społeczną nawet radni PO … poza największymi akolitami Jaśkowiaka Mikułą i Kręglewskim (byli obecni na sali głosowań). Poparli obecni młodzi radni klubu PiS, radna Lidia Dudziak oraz cały Wspólny Poznań.
Wiesław Rygielski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *