wtorek, 28 maja

Województwo ma budżet na przyszły rok

fot. UMWW

W poniedziałek radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego większością ponad 2/3 głosów przyjęli uchwałę budżetową na 2023 rok. Za było 26 głosujących, a przeciw 11 radnych.

Wydatki regionu wyniosą 2,54 miliarda złotych, z czego wydatki bieżące to  59%, a wydatki majątkowe 41% wydatków ogółem. Będzie to piąty rok z rzędu, w którym wydatki majątkowe (na inwestycje) będą kształtowały się na poziomie ponad 40%.

Niemal 60% budżetu zostanie przeznaczonych na kluczowe wydatki dotyczące dróg, kolei oraz ochrony zdrowia. Pozostałe środki sfinansują przede wszystkim kulturę, oświatę, oraz ochronę środowiska.

Dochody województwa stanowią 2,24 miliarda złotych. Największy udział w ich strukturze (69,6%) to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Nie obejdzie się zatem bez deficytu. Deficyt budżetu wynoszący 304 miliony złotych zostanie sfinansowany głównie (269,8 miliona) z własnych środków oraz ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowana na koniec 2023 roku kwota długu ma wynieść 337,5 miliona złotych, czyli 15,1% dochodów ogółem.

To budżet bardzo dobrej jakości, co potwierdzają trzy pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, wydane bez zastrzeżeń, co rzadko się zdarza – podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

To ambitny budżet na trudne czasy – ocenia marszałek i dodaje, że mimo wielu wyzwań region w przyszłym roku będzie realizować wszystkie zaplanowane inwestycje, w tym budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Ile na co?

Na inwestycje drogowe trafi 467,9 miliona złotych. Będą to wydatki związane między innymi z rozbudową sieci drogowo-mostowej województwa wielkopolskiego (współfinansowaną przez Rządowy Fundusz Polski Ład), z budową obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej), z budową obwodnic Rogoźna, Kościana i Szamotuł (współfinansowaną przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Fot. UMWW

Spore środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – kwota 57,2 miliona złotych  oraz na inwestycje drogowe jednoroczne – kwota 62,7 miliona. Bieżące utrzymanie dróg i mostów będzie kosztować 140 milionów złotych.

Na inwestycje w ochronie zdrowia samorząd województwa przeznaczy 264,3 miliona złotych. W ramach tej kwoty można wymienić, między innymi, rozbudowę budynku ambulatoryjnego Wielkopolskiego Centrum /Onkologii, budowę Centrum Medycyny Ratunkowej w poznańskim Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu czy budowę Budowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu.

Wśród inwestycji w dziedzinie kultury województwo w 2023 roku rozpocznie budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – obiektu o znaczeniu ogólnokrajowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski. Łączne nakłady na tę budowę mają wynieść 376,2 miliona złotych z czego 12,0 milionów w przyszłym roku.

fot. Darek Preiss

320 milionów złotych będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w regionie. 155,1 miliona złotych wyniosą dotacje dla 23 instytucji kultury.

Warto tu wspomnieć, że województwo od 1 stycznia 2023 roku przejmie od miasta Poznania dwie instytucje kultury: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, jednocześnie przekazując poznańskiemu samorządowi  Filharmonię Poznańską imienia Tadeusza Szeligowskiego temu samorządowi.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *