środa, 17 kwietnia

Unia dofinansowuje modernizację energetyczną

fot. UMWW

Gośćmi Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego byli dzisiaj wójtowie, burmistrzowie i starostowie wielkopolskich miast, gmin i powiatów. Marszałek podpisał umowy na kwotę ponad 45 mln złotych dofinansowania środkami unijnymi, dla inwestycji, związanych z modernizacją energetyczną obiektów użyteczności publicznej.

Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), na potrzeby obiektów takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia czy ośrodki pomocy społecznej.

Umowy z marszałkiem Markiem Woźniakiem podpisali: Przemysław Renn – wójt gminy Mieścisko, Andrzej Wilkoński – starosta nowotomyski, Paweł Szybaj – zastępca burmistrza gminy Rawicz, Mariusz Zgaiński – starosta grodziski, Piotr Hojan – burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, Ewa Noszczyńska-Szkurat – pierwszy zastępca wójta gminy Tarnowo Podgórne, Tomasz Kałużny – burmistrz gminy i miasta Września oraz Marian Szkudlarek – burmistrz miasta i gminy Swarzędz, Łukasz Litka – wójt gminy Lipno, Elżbieta Rybarczyk – burmistrz Wielenia i Paweł Rajski- starosta ostrowski.

Liczba podpisanych dotąd umów pokazuje, jak duże dofinansowanie przeznaczamy na działania termomodernizacyjne w Wielkopolsce. Wkrótce osiągną one wartość blisko 300 mln. Dzisiejsze umowy opiewają na 45 mln zł – to także niebagatelna kwota wsparcia unijnego dla tych niezwykle ważnych, z wielu względów, inwestycji– powiedział Marek Woźniak.

Marszałek podkreślił także, że termomodernizacja jest jednym z kluczowych elementów całego procesu – z jednej strony oszczędzania energii, a z drugiej – obniżania emisji CO2, co stanowi jeden z głównych celów Unii Europejskiej, ale także Polski.

Te działania wpisują się wprost w oszczędzanie klimatu i cieszę się, że nasze, wielkopolskie samorządy wykazują tak dużą aktywność w tym zakresie. Dzisiejsze projekty dotyczą obiektów użyteczności publicznej, ale na pewno stanowią też przykład do naśladowania dla  prywatnych właścicieli, zachęcający do podejmowania inicjatywy w zakresie czynienia oszczędności w utracie energii we własnych budynkach – mówił marszałek.  Dodał, że „oszczędność energii w każdym miejscu w Wielkopolsce jest w tej chwili bezcenna i to dla nas wszystkich zadanie priorytetowe”.

Dzięki unijnemu wsparciu gmina Mieścisko zrealizuje projekt pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku” (dofinansowanie 6 566 589,64 PLN); Powiat nowotomyski przeznaczy otrzymane środki unijne na „Modernizację energetyczną budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckiej” (dofinansowanie 5 984 579,42 PLN).

Z kolei gmina Rawicz wykona „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz: budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu” (dofinansowanie 5 916 434,21 PLN), a powiat grodziski „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” (dofinansowanie 5 605 101,95 PLN).

Gmina Grodzisk Wielkopolski przeprowadzi gruntowną „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim” (dofinansowanie 4 963 345,18 PLN), gmina Tarnowo Podgórne wykona „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie” (dofinansowanie 4 293 579,28 PLN), a gmina Września zrealizuje „Modernizację energetyczną budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6” (dofinansowanie 2 860 367,34 PLN).

Gmina Swarzędz przy wsparciu unijnym wykona „Kompleksową termomodernizację byłego obiektu hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Swarzędzu” (dofinansowanie 2 798 121,96 PLN), gmina Lipno przeprowadzi „Termomodernizację Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Lipnie” (dofinansowanie 2 584 874,48 PLN), gmina Wieleń „Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach” (dofinansowanie 2 346 284,08 PLN), a powiat Ostrowski „Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim” (dofinansowanie 1 255 277,14 PLN).

Warto zaznaczyć, że środki na realizację tych wszystkich inwestycji pochodzą z WRPO 2014+ z Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, w ramach którego zarząd województwa wielkopolskiego wybrał dotychczas projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 287 mln zł oraz z Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” na łączną kwotę dofinansowania ponad 26 mln zł.

Instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEU, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w latach 2021 i 2022.

To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia na walkę z kryzysem w Europie oraz naprawę gospodarki dotkniętej skutkami COVID-19. Wielkopolska otrzymała na ten cel ponad 34 mln euro, które zostało rozdysponowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetową 11. „Instrument REACT-EU EFRR”). Środki zostały przeznaczone na szpitale, przedsiębiorców i wspomnianą termomodernizację.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *