środa, 17 kwietnia

Tag: koszenie

Gdzie koszą i grabią, a gdzie nie i dlaczego?

Bezpieczeństwo i porządek, Gospodarka komunalna, Poznań, Przyroda i środowisko, Środowisko przyrodnicze, Adaptacja do zmian klimatu
W Poznaniu widać wyraźną różnicę w traktowaniu  otoczenia przyrodniczego, zależnie od tego, o jakie miejsca w mieście chodzi. W tych uznanych za reprezentacyjne koszenie trawy i grabienie liści ma priorytet. Na szczęście gdzie indziej utrzymywanie terenów zielonych bardziej odpowiada zaleceniom przyrodników. (więcej…)

Kosić, nie kosić? Trawnikowe kontrowersje

Komunikacja, Poznań, Przyroda i środowisko, Rolnictwo, Środowisko przyrodnicze, Adaptacja do zmian klimatu
Koszenie trawników przy poznańskich drogach oraz w obrębie parków, skwerów to temat, który budzi duże zainteresowanie mieszkańców, społeczników i osiedlowych radnych. Dyskusje nad tym, czy należy kosić czy też nie budzą wiele emocji. Zarówno jedna, jak i druga opcja ma swoich zwolenników i przeciwników. Często jednak określone rozwiązanie wymuszają warunki. (więcej…)

Porządkują zieleń w pasach drogowych

Bezpieczeństwo i porządek, Komunikacja, Poznań, Przyroda i środowisko
Niższe temperatury i opady deszczu spowodowały, że można wykorzystać obecne warunki i skosić trawę oraz roślinność, która rozrosła się w pasach drogowym. W tym roku areał ten jest zdecydowanie mniejszy niż w 2019 roku – ok. 30% mniej trawników jest przeznaczonych do koszenia, dodatkowo duży procent będzie koszony tylko dwukrotnie w sezonie. (więcej…)

30 procent mniej koszenia

Poznań, Przyroda i środowisko
Miasto w tym roku zmniejszy powierzchnię koszonego terenu przy drogach o 30 procent. To ponad 140 ha więcej niż dotychczas. Miejskie jednostki dostosowują pielęgnację roślinności do warunków atmosferycznych. Jednak w niektórych przypadkach nie można zupełnie zrezygnować z przycinania zieleni, bo przyniosłoby to więcej szkód niż pożytku. (więcej…)

Kosić, nie kosić? Kosić!

Poznań, Przyroda i środowisko
Niższe temperatury i powrót opadów deszczu spowodowały, że w pasach drogowych i na miejskich trawnikach zaczęła odrastać roślinność - zarówno trawa, jak i chwasty. Miejskie jednostki przystąpiły do porządkowania zieleni. Oznacza to powrót do koszenia. Niezależnie od suszy, cięcia roślin wymagają też często względy bezpieczeństwa. (więcej…)