wtorek, 28 maja

Srebrny Listek Solarisa

od lewej: Jerzy Baczyński, Redaktor naczelny tygodnika “Polityka”, Weronika Krzywicka-Styzińska, Koordynator Projektów ESG, Solaris Bus & Coach, prof. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kolejne nagrody dla Solarisa za działania z zakresu ESG. Solarisowi przyznano Srebrny Listek CSR „POLITYKI” oraz „Nagrodę za działanie wspierające realizację Celów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021 dla autobusu Urbino 9 LE electric”.

Działania firmy Solaris z zakresu zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez jury konkursu Listki CSR POLITYKI 2022. Konkurs organizowany jest już od ponad dekady przez ogólnopolski tygodnik „Polityka”, we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ogłoszenie i wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali w dniu 31 maja 2022 roku. Jest to już drugi Srebrny Listek zdobyty przez Solarisa.

Srebrny Listek przyznawany jest przedsiębiorstwom, które w swojej działalności stosują wszystkie kluczowe rozwiązania normy ISO 26000. Mowa tu o najlepszych globalnych i lokalnych praktykach zarządczych oraz stosowaniu najwyższych standardów zarządzania personelem i wdrożonych normach etyki. W ocenie jury istotne jest także cykliczne informowanie interesariuszy o podejmowanych działaniach, np. poprzez raporty pozafinansowe, przygotowane w oparciu o międzynarodowe standardy przedstawiania danych.

Dodatkowo firma została wyróżniona Nagrodą za działanie wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju dla autobusu elektrycznego Urbino 9 LE electric. Jest to wynik aktywnej działalności Solarisa w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych na szczycie ONZ w 2015 roku, w tym w szczególności tych, bezpośrednio związanych z działalnością firmy – Cel nr 7: Czysta i dostępna energia, Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Cel nr 11: Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu. Jako członek  międzynarodowej organizacji UITP (International Association of Public Transport) Solaris jest również sygnatariuszem “Karty Zrównoważonego Rozwoju”.

„Bardzo cieszymy się z przyznanych wyróżnień i jesteśmy zmotywowani do dalszej pracy. Naszym celem jest, aby Solaris dalej umacniał swoją pozycję jako firma nowoczesna, odpowiedzialna i otwarta na dialog. Jako lider elekromobilności chcemy być również przykładem dla innych w zakresie odpowiedzialnego funkcjonowania i oddziaływania na gospodarkę, społeczność i środowisko naturalne” – powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Aktywne wsparcie miast w zielonej transformacji w obszarze mobilności to fundament działalności firmy. Działania ESG (od angielskich Environmental, Social, Governance) realizowane są przez Solarisa już od wielu lat, a ich zakres stale się rozszerza. W ostatnim czasie szczególnie rozwijane są projekty środowiskowe, poprzez które firma chce minimalizować swój wpływ na środowisko i które są wyrazem rosnącej świadomości przedsiębiorstwa i jego interesariuszy.

Wśród najważniejszych, dotychczasowych działań firmy z tego obszaru należy wymienić m.in. przeprowadzenie analizy cyklu życia (LCA) dla autobusu elektrycznego oraz hybrydowego i uzyskanie dla obu modeli etykiety EPD, czyli Environmental Product Declaration. To międzynarodowa etykieta środowiskowa, której celem jest dostarczenie klientom rzetelnych danych dotyczących wpływu na środowisko danego produktu w całym cyklu jego życia. W najbliższych miesiącach firma planuje ubiegać się o kolejne deklaracje dla pozostałych produktów ze swojej oferty. Inną znaczącą inicjatywą było podjęcie dialogu z dostawcami baterii w celu wspólnego zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw.

Ponadto, firma już od wielu lat prowadzi liczne inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności.  Założona w 2012 roku Fundacja Zielony Jamnik zajmuje się wspieraniem lokalnej społeczności. Żłobek „Pod Zielonym Jamnikiem”, powstały również w 2012 jako jeden z pierwszych żłobków przyzakładowych w Wielkopolsce, na co dzień zapewnia troskliwą opiekę kilkudziesięciu dzieciom pracowników Solarisa. Od kilkunastu lat prowadzone są także Klasy Patronackie we współpracy z lokalnymi szkołami ponadpodstawowymi. Rozwinięciem tych działań jest, zainicjowany w 2014 roku, program studiów dualnych realizowany wraz z Politechniką Poznańską. Wiosną 2022 roku wystartowała również MiastoMisja Solaris – projekt edukacyjny z ekologiczną misją w tle, dedykowany uczniom klas 1-3 szkół podstawowych. Pierwsza, pilotażowa edycja realizowana jest na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

Kompleksowość projektów firmy z obszaru ESG przedstawia Raport Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja podsumowująca 2020 rok zdobyła nagrodę za najlepszy debiut w Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2021. Kolejna edycja raportu zostanie opublikowana na początku III kwartału 2022.

Solaris Bus & Coach to największy w Europie producent autobusów bezemisyjnych. Pojazdy elektryczne, nieemitujące spalin służą na co dzień mieszkańcom wielu europejskich miast, zmieniając na lepsze oblicze transportu publicznego i aktywnie przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

AZem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *