wtorek, 28 maja

Rząd dofinansuje trzy nowe obwodnice

fot. WUW

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Wielkopolsce powstaną trzy nowe obwodnice – Kościana, Rogoźna i Szamotuł. Łączna kwota wsparcia dla zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyniesie 128,6 mln zł.

Podczas konferencji prasowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji w obecności wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

Od 2019 roku wspieramy samorządy gminne i powiatowe Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg i kwotą, która jeszcze nigdy dotąd nie była przekazywana samorządom do dyspozycji. Natomiast w roku 2020 podjęliśmy decyzję o tym, aby ten funduszu poszerzyć o możliwości pozyskiwania środków finansowych na drogi wojewódzkie – mówił wiceminister Weber.

Wiceminister Weber podkreśla jak kluczowe jest znaczenie obwodnic, które z jednej strony ułatwiają komunikację, powodując, że kierowcom udaje się omijać tzw. wąskie gardła, a z drugiej poprawiają jakość życia mieszkańców regionu.

fot. WUW

Z rozmów z mieszkańcami i samorządowcami wiem, jak bardzo ucieszyli się na wiadomość o dofinansowaniu budowy obwodnic. Nowa infrastruktura to szybszy czas dojazdu, a także nowe miejsca pracy i możliwości dla biznesu – podkreślał wojewoda Michał Zieliński.

Jak dodaje wojewoda, aktualnie trwa ocena wniosków w ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Rozstrzygnięcia możemy spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Wsparcie rządowe przyznano dla 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji to prawie 2,4 mld zł.

Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 przewiduje budowę około 4,3 km drogi. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD to 30,3 mln zł. Całkowita wartość zadania to 60,7 mln zł. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2026 roku. Projektowana obwodnica usytuowana będzie w północno – wschodniej stronie miasta, zaczynając od skrzyżowania łącznika do drogi ekspresowej S5 (droga wojewódzka nr 308) z drogą powiatową (dawna droga krajową DK5) Poznań-Piła, kończąc włączeniem do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 308.

fot. WUW

Na budowę obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 samorząd województwa wielkopolskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 48,7 mln zł, przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 97,3 mln zł. Obwodnica będzie miała około 7,1 km długości, a planowany termin oddania jej do użytkowania to IV kwartał 2025 roku. Projekt zakłada obejście miasta Rogoźno po północnej stronie miasta. Obwodnica kończy się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 1352P skrzyżowaniem typu rondo.

Projektowana inwestycja budowy obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 będzie miała około 10 km długości. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 49,6 mln zł, przy czym całość wartości inwestycji wynosi 99 mln zł. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2026 roku.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *