piątek, 1 marca

Rondo Rataje – niemal dwa lata z przeszkodami

Grafika: UMP

W poniedziałek, 17 sierpnia, rozpoczną się zasadnicze prace związane z przebudową ronda Rataje. Od tego dnia tramwaje nie będą kursowały na odcinku wzdłuż ul. Jana Pawła II pomiędzy ul. Kórnicką a rondem. Dzień wcześniej, w nocy z 15 na 16 sierpnia, zmieni się organizacja ruchu dla samochodów w tym rejonie.

Zakończenie przebudowy planowane jest na marzec 2022 roku. Pasażerowie komunikacji miejskiej zyskają wydzielone torowisko, wydłużone przystanki tramwajowo-autobusowe oraz buspas, piesi nowe chodniki, rowerzyści drogi, a kierowcy dodatkowe pasy ruchu.

Rondo Rataje jest jednym z kluczowych węzłów komunikacyjnych Poznania. Jego modernizacja budzi duże zainteresowanie poznaniaków, w tym mieszkańców Rataj. Projekt obejmuje przebudowę trasy tramwajowej i infrastruktury autobusowej, poprawę warunków jazdy dla kierowców oraz korzyści dla pieszych i rowerzystów.

Każdego dnia przez rondo przejeżdża ponad 1100 tramwajów, 1000 autobusów i blisko 100 tys. samochodów. Krzyżują się tu drogi prowadzące do centrum, z tymi, które wyprowadzają ruch w kierunku Kórnika, Głuszyny, Krzesin oraz na autostradę. Rondo Rataje jest newralgicznym elementem systemu komunikacyjnego miasta, który wymaga znaczącej modernizacji. Musi zostać przebudowane tak, by zapewnić płynny i bezpieczny ruch o dużym natężeniu, zarówno dla komunikacji miejskiej, jak i pojazdów indywidualnych.

Ze względu na ważną rolę ronda w całym systemie miejskiej komunikacji, prace musiały być skoordynowane z innymi ważnymi inwestycjami – przebudową trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj, budową północnej części mostu Lecha i dobudowaniem trzeciego pasa ruchu na ul. Jana Pawła II od ronda Śródka.

Wykopki do marca 2022

W czwartek wieczorem, 30 lipca, wojewoda wielkopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakończyło to – wydłużoną ze względu na epidemię COVID-19 – procedurę prowadzonych postępowań administracyjnych, dotyczących przebudowy ronda Rataje. Uzyskanie tej decyzji oznacza, że spełniony został ostatni warunek niezbędny do rozpoczęcia inwestycji i możliwe jest przekazanie wykonawcy placu budowy.

W związku z otrzymaniem decyzji pozwalającej na realizację inwestycji drogowej przebudowa ronda Rataje przechodzi w fazę robót budowlanych. Rozpoczną się one 17 sierpnia, natomiast już w nocy z 15 na 16 wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. W pierwszym etapie prace toczyć się będą na ul. Jana Pawła II od ul. Kórnickiej do ronda Rataje – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich. – Zdajemy sobie sprawę, że będziemy prowadzić prace na jednym z newralgicznych miejsc komunikacyjnych na mapie Poznania. Dlatego podczas realizacji inwestycji będziemy robić wszystko, by zminimalizować utrudnienia zarówno dla komunikacji publicznej, jak i samochodów przejeżdżających przez rondo, a roboty były prowadzone terminowo. Chcemy, by na każdym etapie przebudowy możliwy był zjazd i wjazd na rondo w każdym kierunku. Realizacja tych zamierzeń będzie wiązała się z wielokrotnymi zmianami w organizacji ruchu w trakcie prowadzenia inwestycji. Będziemy o nich informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przed rozpoczęciem zasadniczych prac na rondzie wymieniono nawierzchnię dworca autobusowego Rataje, na którym perony zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Trwają prace związane z nawierzchnią na wjeździe i zjeździe z dworca.

W ramach zasadniczych prac na rondzie, wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego (na odcinku od ul. Serafitek do ronda Rataje), na ulicy Jana Pawła II (na odcinku od ul. Kórnickiej do ronda) oraz na ulicy Ludwika Zamenhofa (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda), powstanie wydzielone, ciche torowisko tramwajowo-autobusowe. Zmieniona zostanie konstrukcja jezdni, powstaną też dodatkowe pasy ruchu. Istniejące przystanki zostaną wydłużone. Nowe perony będą obsługiwały zarówno tramwaje, jak i autobusy. Wykonawca przebuduje i rozbuduje oświetlenie drogowe, monitoring wizyjny, kanalizację teletechniczną i sygnalizację świetlną. W okolicy ronda powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i mała architektura.

Nie zapomniano również o nowych nasadzeniach zieleni. W ramach nasadzeń rekompensacyjnych posadzonych zostanie około 130 drzew. Przebudowa ronda będzie prowadzona tak, by w jak największym stopniu zachować przejezdność zarówno dla samochodów, jak i komunikacji publicznej.

Przebudowane i rozbudowane będą skrzyżowania z ulicami przyległymi: L. Zamenhoffa – marsz. J. Piłsudskiego, L. Zamenhoffa – Wioślarska, Jana Pawła II – Kórnicka, Jana Pawła II – św. Rocha, B. Krzywoustego – Serafitek, B. Krzywoustego – Juracka.

Harmonogram zakłada zakończenie robót w ul. Jana Pawła II w I kwartale 2021 r. Natomiast koniec wszystkich robót budowlanych wraz z odbiorami technicznymi i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na marzec 2022 r.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego na rondzie Rataje to infrastrukturalna część zadania, w którego skład wchodzi również część taborowa, czyli zakup 15 nowych, elektrycznych autobusów przez poznańskie MPK.  Na całość projektu miasto otrzymało 106,6 mln zł dofinansowania unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Budżet inwestycji Zarządu Transportu Miejskiego na część infrastrukturalną wynosi 151,8 mln zł.

Inwestycja jest realizowana w trybie “projektuj i buduj” przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę – konsorcjum Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., w skład którego wchodzą również hiszpańskie spółki grupy Aldesa: Aldesa Construcciones SA z Madrytu oraz Coalvi SA z Saragossy. Przebudowa jest dofinansowana z funduszy unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Organizacja ruchu

W pierwszej kolejności zostaną wyłączone pasy ruchu (od strony torowiska) w ul. Jana Pawła II. Na tym etapie roboty skupią się na zamkniętym od ul. Kórnickiej torowisku w ul. Jana Pawła II, a na rondzie Rataje do dyspozycji kierowców będą minimum dwa pasy ruchu.

Grafika: PIM

Pierwszy etap dotyczy wyłącznie wlotu Jana Pawła II który zostanie zawężony do 2 pasów, także zjeżdżając z ronda Rataje w ul. Jana Pawła II nie będziemy mogli korzystać z lewego skrajnego pasa przylegającego do torowiska tramwajowego.

W kolejnym etapie ul. Jana Pawła II będzie jednopasmowa, jednak już wtedy pojawią się znaczące zmiany w całym obszarze.

Od kilkunastu miesięcy trwały prace przygotowawcze polegające na wymianie nawierzchni na ul. Chartowo i Żegrze.To dało nam możliwość przerzucenie na czas prac na rondzie Rataje objazdu na inne ulice. W tych kolejnych etapach nie będzie już możliwości przejazdu przez rondo pojazdów ciężarowych, a objazd w stronę r. Starołęka będzie odbywał się od strony ronda Śródka ulicami Baraniaka – Chartowo – Żegrze – Hetmańską, natomiast w stronę autostrady Baraniaka – Dymka – Szwajcarską – Szwedzką – Krzywoustego. Analogicznie w przeciwnym kierunku – wyjaśnia Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu.

Tak poprowadzony objazd spowoduje konieczność zmian na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z Baraniaka, gdzie wytyczony zostanie dodatkowy pas do skrętu w lewo, aby obsłużyć znacząco większy ruchu na powyższych relacjach.

Na dalszych etapach przebudowy zmieni się też organizacja ruchu od mostu Królowej Jadwigi. W obie strony wytyczone zostaną buspasy. Autobusy będą poruszały się po torowisku, oddzielnym pasem w stosunku do samochodów. Po obu stronach wytyczone też zostaną drogi rowerowe. Specjalny pas dla autobusów wytyczony zostanie również na ul. Piłsudskiego. Będą to rozwiązania tymczasowe, na czas prowadzonych prac na rondzie.

W późniejszych etapach czasowo zamknięte będą ulice: Kórnickiej, św. Rocha. Szerzej będziemy informować o tych zmianach wraz z postępem prac i zgłoszeniami kolejnych czasowych organizacji ruchu.

Harmonogram zakłada zakończenie robót w ul. Jana Pawła II w pierwszym kwartale 2021 r. W tym samym roku prace skupią się na ul. Zamenhoffa i Krzywoustego – wtedy także zmieni się organizacja ruchu tak, by możliwy był częściowy przejazd tramwajów. Zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz z odbiorami technicznymi i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest na marzec 2022 r.

Zmiany komunikacji publicznej

W połowie lipca, po zakończeniu przebudowy nawierzchni dworca, wróciła na niego część autobusów – linie dzienne nr: 152, 162, 166, 181, 184 i 196 oraz nocne nr 244 i 247. Linie podmiejskie nr: 431, 432, 435, 501, 502, 560 i 561 oraz miejska nr 155, swój początkowy/końcowy przystanek mają na Franowie, gdzie pasażerowie mogą się wygodnie przesiąść na linie tramwajowe. Autobusy linii nr 165 wciąż będą kończyć bieg na przystanku Kórnicka. Nieczynny będzie przystanek po wyjeździe z ronda Rataje na ul. Zamenhofa.

Przebudowa ronda Rataje nie dotyczy tylko jego tarczy. Zakres przestrzenny tej inwestycji obejmuje potężną część sieci transportu publicznego – na północy od przystanku “Kórnicka” po przystanek “Wioślarska” patrząc na południe. Z kolei na zachód aż do mostu Królowej Jadwigi przy przystanku “Serafitek”. Na całym tym terenie zostanie wymieniona infrastruktura torowo-sieciowa umożliwiające poruszanie się wspólne tramwajów i autobusów – podkreśla Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

W trakcie prowadzonych prac nieuniknione są utrudnienia. W pierwszym etapie dla tramwajów zamknięty będzie odcinek torowiska pomiędzy ul. Kórnicką a rondem Rataje. Od 17 sierpnia zmienionymi trasami będą kursować linie numer: 2, 6, 7, 10, 18 i nocna nr 201, natomiast linia nr 13 zostanie zawieszona.

Linia nr 2 – zmiana trasy mająca zapewnić dogodny, bezpośredni dojazd z Ogrodów, Jeżyc oraz Dębca i Wildy do Dworca Głównego PKP

OGRODY -… – Święty Marcin – Towarowa – Matyi – Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca 1956 – DĘBIEC

Linia nr 6 – zmiana trasy, tramwaj od węzła Kórnicka/Jana Pawła II pojedzie stałą trasą “13” przez centrum na Junikowo

MIŁOSTOWO – Warszawska – Jana Pawła II – Kórnicka – Mostowa – Lewandowskiej – Podgórna – Marcinkowskiego – pl. Wolności (Święty Marcin) – Gwarna – Święty Marcin – Roosevelta – Bukowska – Grunwaldzka – JUNIKOWO

Linia nr 7 – zmiana trasy, tramwaj z ronda Rataje skręci w kierunku centrum i pojedzie na Junikowo stałą trasą linii nr 6

OGRODY -… – Zamenhofa – Krzywoustego – Królowej Jadwigi – Matyi – Roosevelta – Grunwaldzka – JUNIKOWO

Linia nr 10 – tramwaj od węzła Kórnicka/Jana Pawła II pojedzie trasą Kórnicką na Franowo

DĘBIEC -… – Most Dworcowy – Rondo Kaponiera – Most Teatralny – Fredry – pl. Ratajskiego – pl. Wielkopolski – Małe Garbary – Rondo Śródka – Jana Pawła II – trasa Kórnicka – FRANOWO

Linia nr 13 – zawieszona

Linia nr 18 – zmiana trasy w celu wzmocnienia transportu w centrum

OGRODY – Dąbrowskiego – Fredry – Gwarna – Święty Marcin – Marcinkowskiego – Podgórna – Strzelecka – Krzywoustego – Zamenhofa – STAROŁĘKA

Linia nr 201 – zmiana trasy od ronda Rataje w kierunku os. Sobieskiego,

OS. SOBIESKIEGO -… – Zamenhofa – Krzywoustego – Królowej Jadwigi – Strzelecka – Podgórna -… – OS. SOBIESKIEGO

Powstaną tymczasowe przystanki “Kórnicka” – na ul. Kórnickiej za skrzyżowaniem z ul. Jana Pawła II w kierunku centrum.

Dodatkowo przez cztery sierpniowe noce (16/17, 17/18, 18/19, 19/20) począwszy od nocy z 16 na 17 sierpnia (niedziela/poniedziałek) zamknięty dla ruchu tramwajowego zostanie węzeł Kórnicka, co wpłynie na kursowanie tramwajów linii nr 201 w noce 18/19 i 19/20 (w pozostałe dwie noce funkcjonuje autobusowa linia nr 231). Tramwaj nr 201 będzie miał zmienioną trasę w obu kierunkach, linia nie będzie linią okólną.

FRANOWO – Szwajcarska – Szwedzka – Piaśnicka – Chartowo – Żegrze – Hetmańska – Zamenhofa – Krzywoustego – Królowej Jadwigi – Strzelecka – Podgórna -… – OS. SOBIESKIEGO

Trasą Kórnicką jeździć będą tramwaje nr 5, 10, 16 i 17. Na Franowo będzie można dojechać trzema  liniami  – 10, 16 oraz jadącą Górnym Tarasem Rataj “jedynką”. Do Starołęki kursować będą tramwaje nr: 12, 17 i 18, a do pętli Stomil – nr 5.

W kolejnych etapach mających wpływ na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej najpierw zamknięty będzie przejazd przez całe rondo (w relacjach od strony ronda Śródki do ronda Starołęka i na odwrót), a na końcu dojazd od strony mostu Królowej Jadwigi i wówczas uruchomiony zostanie  przejazd tramwajów przez rondo Rataje od ronda Starołęka do ronda Śródka, wzdłuż ulic Zamenhofa i Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji publicznej można znaleźć na stronie ZTM (ztm.poznan.pl) i MPK (mpk.poznan.pl). Aktualności dotyczące przebudowy ronda dostępne będą z kolei na stronie nowe-rataje.pl.

op. mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *