środa, 24 kwietnia

Rodzice zastępczy pilnie poszukiwani

fot. SP

4 lata temu pani Anna i pan Witold zostali rodzicami zastępczymi 5-letniej wówczas Oliwii. Mieli już trójkę biologicznych dzieci, stabilną sytuację zawodową oraz dobre warunki życia. Oliwia miała dużo więcej szczęścia od innych dzieci, które nadal czekają na nowy dom. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieustannie poszukuje osób mogących stać się rodzicami zastępczymi. Nabór właśnie trwa.

W powiecie poznańskim obecnie funkcjonują 333 rodziny zastępcze.

To nadal za mało. Dzieci, które na przykład trafiają do pogotowia opiekuńczego, z założenia mają tam przebywać do 8 miesięcy. Niestety na nowy dom i rodzinę czekają nawet kilka lat – mówi Anna Czerniak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

grafika: SP

Obecnie w pogotowiach jest 25 dzieci, z czego 11, może już zostać umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Rodzicielstwo zastępcze jest dla tych, którzy naprawdę tego chcą i są przekonani o tym, że dadzą radę. To nie może być chwilowy poryw serca. Należy mieć świadomość, że pod naszą opiekę trafia dziecko z bagażem. Są to różnego rodzaju obciążenia, z którymi zmagamy się każdego dnia – mówi pani Anna, mama Oliwii.

Dzieci trafiają do rodzin zastępczych z różnych powodów.

To przede wszystkim brak odpowiedniej opieki, wsparcia, a także poczucia bezpieczeństwa. Umieszcza się je w pieczy zastępczej do czasu pokonania  trudności lub do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej i zgłoszenia tego faktu do ośrodka adopcyjnego –  wyjaśnia Anna Czerniak, dyrektor PCPR.

fot. SP

Zapotrzebowanie na kandydatów na rodziny zastępcze jest bardzo duże. Nadal jest wiele dzieci, które potrzebują bezpiecznego miejsca.

Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieustannie poszukuje osób, które chciałyby w taki sposób pomóc małoletnim. Szkolenie dla kandydatów organizowane jest dla mieszkańców gmin powiatu poznańskiego – dodaje dyrektor PCPR.

Aby sprawować tego typu opiekę, należy złożyć wniosek o przyjęcie na szkolenie (osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez e-PUAP). Na tej podstawie kandydaci zostają wpisani na listę osób oczekujących na kurs.

grafika: SP

Rodziną zastępczą mogą być osoby, które są w związku małżeńskim lub nie. Cechują się odpowiedzialnością, mają pełnię władzy rodzicielskiej, nie były karane, wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli został on zasądzony), nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,  mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (co zostaje potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną). Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz posiadają stałe źródło dochodów (co najmniej jedna z osób). Ważne, aby odbyły szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą i zostały zakwalifikowane do pełnienia tej funkcji.

Nie będę ukrywała, że jest to ciężka praca. Jednak czujemy, że nie jesteśmy sami. Mamy wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w postaci wskazówek, praktycznych porad, a także świadczeń pieniężnych, dzięki którym możemy w jakimś stopniu opłacić konsultacje u specjalistów. Pomagają nam również znajomi, którzy zapraszają naszą córkę na spacery oraz wycieczki. To bardzo ważne dla tych dzieci, gdyż mają one często obniżone poczucie wartości. My dzięki tej pomocy zyskujemy siłę, aby radzić sobie z trudnościami dnia codziennego – mówi pani Anna.

Na prawidłowy rozwój dziecka wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest środowisko, w którym żyje. Jeśli młody człowiek nie ma m.in. poczucia bezpieczeństwa, to jego rozwój może być zaburzony. Dlatego tak istotne jest stworzenie małoletnim azylu.

fot. SP

–  Świat nieustannie się zmienia. Pojawiają się nowe wyzwania, a także problemy, choćby natury społecznej. Dlatego w powiecie poznańskim duży nacisk kładziemy na politykę społeczną. Zwracamy uwagę nie tylko na wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnościami czy przeciwdziałamy przemocy w rodzinie, ale również tworzymy mieszkania chronione, prowadzimy także dom dla rodziców wychowujących samotnie dzieci – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Dodatkowo dużą uwagę zwracamy na młodzież bardzo doświadczoną przez los – dodaje starosta.

Więcej informacji na temat pieczy zastępczej można uzyskać na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr.powiat.poznan.pl lub pod numerem telefonu 61 8410 710.

Rodzinna piecza zastępcza w liczbach:

 Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa oraz rodzinny dom dziecka.

W powiecie poznańskim funkcjonują łącznie 333 rodziny zastępcze, w których przebywa 464 dzieci. W tym w 190 rodzinach spokrewnionych jest 243 dzieci.

W 121 rodzinach niezawodowych żyje 156 dzieci, a w 22 rodzinach zawodowych mieszka ich 65.

anka

 

W Rodzinnym Domu Dziecka przebywa 8 dzieci.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *