wtorek, 28 maja

Regionalne Forum o Lasach

w imieniu Komitetu Moratorium wypowiada się prof. Władysław Polcyn

W środę 11 V 2022, w ośrodku szkoleniowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Puszczykowie, z inspiracji dyrektora RDLP zainaugurowało działalność Regionalne Forum o Lasach (ReFoL) pod hasłem „Lasy warte dialogu”.

Wygląda na to, że w tej skali to pierwsza w Polsce taka otwarta dyskusja dotąd hermetycznego środowiska ze strona społeczną, tu nt. podejścia do lasów ochronnych miasta. Bez wątpienia to reakcja RDLP na tegoroczną aktywność mieszkańców miasta, którzy zorganizowali się przeciwko wielkim wycinkom lasów w lasach państwowych w mieście i wokół Poznania.
.
Dyrektor RDLP zawęził w agendzie spotkania dyskusje do lasów w mieście (komunalnych i w zarządzie LP) ale przedstawiciele społecznego Komitetu Moratorium na wycinkę lasów ochronnych Poznania  nie dali mu zapomnieć i o lasach ochronnych wokół Poznania. W każdym razie społecznicy mówią, że forum to dobry ruch RDLP, dotąd nie skorej do rozmów na platformie dialogu ze społeczeństwem.
 
Pierwsze spotkanie Forum było wielką dyskusją akademicka, wypowiadali się leśnicy, zaproszeni naukowcy oraz przedstawiciele Komitetu Moratorium i KOD (poznańskiej Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska). Społecznicy często kierowali dyskusję na aspekt praktyki gospodarowania lasami ochronnymi i społecznych oczekiwań wstrzymania wyrębu na najbliższą przyszłość. Ale jako, że było to pierwsze spotkanie takiego grona społecznicy  akceptowali akademicką formułę Forum.
 
Niemniej wobec trwania poznańskich nadleśnictw w reżimie wycinki drzew ochronnych miasta społecznicy zamierzają przemyśleć dalsze kroki, w tym skierować propozycję do dyrekcji LP  albo zmiany formuły spotkań w ramach Forum, albo powołania obok ww. Forum komisji trójstronnej – RDLP, zaangażowane samorządy i strona społeczna – celem osiągnięcia konsensusu w kwestii, która jest sednem Moratorium.
 
De facto pogląd społeczników na oczekiwanie partycypacji społeczeństwa w zarządzaniu lasami publicznymi poparli zaproszeni na Forum naukowcy nie leśnicy z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz dwaj goście on-line z lasów miejskich Zurichu i Karlsruhe, którzy poparli ideę komunikacji i dialogu ze społeczeństwem, w tym konsultacje PULu (planu gospodarowania lasami w okresach 10-letnich) na etapie jego tworzenia. Oczywiście wszyscy podkreślali wartość usług ekosystemowych lasów ochronnych miast dla społeczeństwa. Jedynie dyr. RDLP funkcję społeczną lasów ochronnych miast wiązał z zapewnieniem ludziom pracy w lesie (sic!), co było najbardziej kuriozalną wypowiedzią Forum.

Idzie nowa fala, jak powiedział prof. Chojnicki, fala zainteresowania społeczeństwa lasami i leśnicy to czują na karku, i na szczęście gotowi są do rozmów i ustępstw (jak daleko idących?) oczekiwanych przez społeczeństwo.
wiesław rygielski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *