środa, 24 kwietnia

Pierwsza w Polsce uczelnia zaangażowana

Prof. Dr. Thorsten Kliewe, ACEEU Chair oraz Anna Szmidt-Fiedler z UAM. fot. UAM

 

Jest to obecnie jedyna akredytacja, która ocenia społeczne oddziaływanie uczelni wyższej na otoczenie, jakość współpracy z partnerami spoza uczelni, wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności, w tym celów zrównoważonego rozwoju. 

Podczas półtorarocznego okresu zbierania danych i pracy dwóch różnych komisji eksperckich analizie poddano piętnaście standardów – przypisanych do pięciu głównych obszarów: strategia i orientacja,  ludzie i potencjał organizacyjny, motywatory, edukacja, badania i trzecia misja,  innowacje i oddziaływanie. 

Uzyskanie akredytacji pozwala nam jasno komunikować obecnym i przyszłym studentom i studentkom, naszym pracownikom i pracowniczkom oraz partnerom, że społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie są dla UAM ważne. Daje też całościowy obraz tego, co w tym obszarze zostało już zrobione, a jakie aspekty powinniśmy jeszcze udoskonalać. Mamy na to pięć lat – po tym czasie tytuł należy odnowić – komentuje prorektor ds. kadr i rozwoju, prof. Tadeusz Wallas, który zainicjował przystąpienie UAM do akredytacji. 

Wręczenie tytułu odbyło się podczas Stakeholder Forum, które pod koniec czerwca 2022 odbyło się na Uniwersytecie we Florencji. Wzięło w nim udział prawie 200 osób m.in ekspertów i przedstawicieli uczelni z całego świata zainteresowanych rozwijaniem idei uniwersytetów przedsiębiorczych oraz zaangażowanych. 

grafika: UAM

Złożona i wymagająca procedura akredytacji ACEEU i udział w finałowym forum były dla mnie bardzo wzbogacającym doświadczeniem – pozwoliły holistycznie spojrzeć na wdrażanie idei uczelni zaangażowanych na UAM, uporządkować wiele kwestii, poznać wiele wartościowych inicjatyw i innych pasjonatów tematu, dać się zainspirować do dalszych działań – komentuje Anna Schmidt-Fiedler, która koordynowała akredytacyjne działania w UAM. 

Władze Uniwersytetu dziękują partnerom społecznym i biznesowym: Urzędowi Miasta Poznania, CK Zamek, Urzędowi Marszałkowskiemu, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszeniu Metropolia Poznań, Lech Poznań i GTF Company, którzy na spotkaniu z komisją oceniającą opowiadali o istocie swojej współpracy z UAM. Dziękują także pracownikom UAM, którzy podczas złożonego procesu akredytacji gromadzili potrzebne dane.  

Do tej pory akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej ACEEU otrzymało 13 uniwersytetów z całego świata.  

grafika: www.dreamsart.pl

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, projekt Akredytacje zagraniczne, Umowa nr MEiN/2021/5/DIR/AZ w kwocie 69 680,63 zł. 

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *