środa, 24 kwietnia

Park, który schowasz do kieszeni

fot. ZZM

Większy by się nie zmieścił. Na niewielkiej powierzchni pomiędzy ulicami Inflancką a Rzeczańską planowana jest łąka kwietna i nowe drzewa wzbogacone o małą retencję. Wszystko bez narusznia istniejącej roślinności. Na razie powstał projekt tak zwanego parku kieszonkowego. Nie pierwszego w Poznaniu.

fot. ZZM

Niewielki teren porośnięty jest obecnie roślinnością, która pojawiła się spontanicznie i tworzy dzisiaj ważny element zagospodarowania krajobrazowego miejsca. Roślinność rozwijała się między innymi na pozostałościach budowlanych i w konsekwencji zajęła teren między osiedlami. Przestrzeń porastają obecnie drzewa, tj. śliwa wiśniowa, orzech włoski i robinia biała. Przyroda ruderalna (powstała na gruzach) została uwzględniona w projekcie parku kieszonkowego, który na osiedlu Żegrze.

fot. ZZM

Park obejmie w sumie 1152 metry kwadratowe terenu, na którym przewiduje się stworzenie ścieżek, oraz posadzenie drzew, krzewów, bylin i traw i stworzenie małej retencji. W tym ostatnim celu wykorzystano ukształtowanie terenu do infiltracji wody na tym obszarze.

fot. ZZM

Powstanie również łąka kwietna oraz domek dla owadów, mała architektura  ławki i kosze na odpady. Jak podkreśla Zarząd Zieleni Miejskiej, park kieszonkowy w tej okolicy jest idealnym przykładem miejsca, w którym można obserwować zmiany, jakie zachodzą w naturze.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *