Kolejne części tej bardzo popularnej trasy pieszo – rowerowej były odnawiane w ubiegłych latach. W rejonie Warty pozostał tylko jeden odcinek, do niedawna bez nowej nawierzchni.

Prace rozpoczęły się pod koniec września. Usunięta została stara nawierzchnia na odcinku około 450 metrów i ułożona nowa, bitumiczna. Dodatkowo na wysokości parkingu Park & Ride ruch pieszy został oddzielony od rowerowego.

Zgodnie z Programem Rowerowym Miasta Poznania wyremontowany odcinek ul. Hetmańskiej jest częścią traktu Obwodnica 2, którą można dotrzeć do Wartostrady, na tereny rekreacyjne, czy też w rejon przystanków komunikacji publicznej i parkingu.

Do zrobienia został jeszcze montaż i malowanie oznakowania: poziomego i pionowego. Koszt prac to około 550 tysięcy złotych.

mik