środa, 29 maja

O narodzinach romantyzmu

 Początkom romantyzmu w Polsce, a także w Europie i poza nią, chcą się przyjrzeć uczestnicy IV Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej pt. Narodziny romantyzmu w Polsce i na świecie. W dwusetną rocznicę Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

Wydarzenie rozpocznie się dokładnie za tydzień, 14 listopada, w Collegium Maius przy ul. Fredry 10 i potrwa do 16 listopada. 

 – Proponujemy tym razem namysł nie tyle nad „przełomem” romantycznym czy „pierwiosnkami romantyzmu”, ale nad różnymi początkami samego romantyzmu i zjawisk, które mu towarzyszyły, m.in. umasowienie druku, przemiany paradygmatu pamięci kulturowej, zmiany w modelu komunikacyjnym i typach edukacji – zapowiadają naukowcy z Zakładu Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Interesuje nas proces narodzin i kształtowania się romantyzmu (a także powtórnych narodzin) związany z poszczególnymi miejscami i instytucjami. Chcemy spojrzeć nie tylko na wielkie debiuty literackie i genialne dzieła literackie, lecz również na szeroko rozumiane środowiska twórcze, które przyczyniały się do formułowania nowych pomysłów i koncepcji. Ważni są dla nas twórcy dotąd nieznani lub mało znani i zapomniani – dodają organizatorzy sympozjum.

“W dwusetną rocznicę opublikowania Ballad i romansów Adama Mickiewicza zamierzamy przyjrzeć się dynamice wyłaniania się romantyzmu nie tylko w Polsce, także w Europie i poza nią. Interesuje nas wielość kontekstów i dyskursów, w które był uwikłany od samego początku istnienia. W centrum naszej uwagi będzie współistnienie różnych nurtów myślenia, poetyk i światopoglądów towarzyszących narodzinom romantyzmu nie tylko w jego literackim wymiarze” – piszą organizatorzy.

Zaproszenie na konferencję, ze względu na jej interdyscyplinarny charakter, adresowane jest szeroko – do badaczy literatury, sztuki, filozofii, historii i innych dziedzin humanistycznych.

Więcej:  IV Sympozjum Zofii Trojanowiczowej

oprac. AZem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *