czwartek, 18 kwietnia

Nowe ulice, nowe drzewa

fot. PIM

Zbliża się realizacja kolejnego etapu Programu Centrum. Poza przebudową torowisk, nawierzchni i infrastruktury podziemnej, przewidziana jest także nowa zieleń. Przybędzie ponad 80 drzew, a także zieleni niskiej.

Inwestycja, której rozpoczęcie planowane jest na wrzesień, obejmuje południową nitkę placu Wolności, całą ul. 27 Grudnia, część ul. Ratajczaka, ul. Kantaka i ul. Gwarną. Dodatkowo przebudowana zostanie wymagająca remontu trasa tramwajowa w ul. Fredry i ul. Mielżyńskiego. Na ul. Mielżyńskiego wymieniona zostanie także infrastruktura wodno-kanalizacyjna.

grafika: PIM

Najwięcej nowych drzew posadzonych zostanie wzdłuż torowiska tramwajowego przy pl. Wolności oraz w ul. 27 Grudnia. Przy pl. Wolności przybędzie w sumie 30 drzew, przewidziane są tam dwa szpalery złożone z klonów polnych. Obecnie na tej części ulicy jest niewiele zieleni, dlatego nowa znacząco uatrakcyjni okolicę. Po południowej stronie pl. Wolności od strony Al. Marcinkowskiego, planowane jest dosadzenie wiązu szypułkowego, które ma tworzyć symetryczny układ z istniejącym drzewem rosnącym po północnej stronie placu.

fot. PIM

Ze względu na kolizje z infrastrukturą podziemną i zmianą geometrii drogi, na ul. 27 Grudnia przewidziana jest wycinka 25 leszczyn tureckich, które rosną po południowej stronie torowiska. Oprócz nich trzy drzewa zostały zakwalifikowane do przesadzenia do parku Rataje. Pozostałe drzewa, w szczególności platany rosnące po stronie Teatru Polskiego, zostaną zachowane. Kolizje są znaczące, dotyczą sieci wysokiego napięcia, gazowej, sieci kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy kanalizacyjnych i telekomunikacji. Do przesadzenia zakwalifikowano egzemplarze, których odległość od sieci uzbrojenia wskazuje na możliwość użycia przesadzarki oraz te, które mają szansę się przyjąć w nowym miejscu (o mniejszych obwodach pni). Analizy wskazywały też, że część drzew przeznaczonych do usunięcia znajduje się w średnim lub słabym stanie zdrowotnym.

fot. PIM

W zamian na ul. 27 Grudnia pojawią się dwa szpalery drzew złożone z 30 platanów wschodnich. Dodatkowo po północnej stronie ulicy zaproponowano dosadzenie trzech sztuk platana klonolistnego do istniejącego ciągu drzew.

fot. PIM

Przy gruntownej przebudowie trasy tramwajowej i infrastruktury podziemnej w ul. 27 Grudnia nie ma możliwości zachowania leszczyn w dotychczasowym miejscu. Torowisko wzdłuż pl. Wolności i w ul. 27 Grudnia zostanie przesunięte na północ, co pozwoli wprowadzić nowe relacje skrętne dla tramwajów. Znacząco zmieni się geometria skrzyżowań z ul. Ratajczaka i całego węzła przy Okrąglaku. Układ zostanie przebudowany, by możliwy był nowy skręt tramwajowy w prawo – z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego. Z kolei skrzyżowanie przy Arkadii zmieni się tak, by docelowo tramwaj z planowanej trasy w ul. Ratajczaka mógł skręcić w ul. 27 Grudnia. Dotychczasowy przystanek tramwajowy przy Arkadii będzie przeniesiony na zachodnią stronę skrzyżowania – przewidziany jest na ul. 27 Grudnia, na wysokości Teatru Polskiego.

fot. PIM

Pod drzewami wzdłuż ul. 27 Grudnia przewidziane są również pasy zieleni niskiej, będą tam m.in. brunnery, funkie, trzmieliny, ale też mieszanka cebul krokusów wiosennych. W skrzyżowaniu ulicy Gwarnej z ulicą 27 Grudnia przewidziano obszar wypełniony matą rozchodnikową wraz z zielenią niską, którą tworzyć mają m.in. irgi, róże, rozplenice japońskie i szałwie. Oś widokową ul. Gwarnej od strony ul. Święty Marcin domknie dąb szypułkowy. Kolejne drzewo przewidziane jest również na wschodniej stronie ul. Gwarnej. Natomiast przy skrzyżowaniu ul. Gwarnej ze Św. Marcinem zaprojektowano pasy zieleni niskiej złożonej z róży, rozplenicy japońskiej oraz szałwii omszonej. Naprzeciwko budynku Arkadii, przy skrzyżowaniu ulic Ratajczaka i 27 Grudnia, zaprojektowano wysepkę złożoną z czterech sztuk ambrowca balsamicznego i zieleni niskiej.

fot. PIM

Zupełnie nowe drzewa pojawią się w ul. Kantaka, gdzie obecnie brakuje roślin. Po wschodniej stronie ulicy przewidziano sześć sztuk grabu pospolitego. Na części ul. Ratajczaka objętej zadaniem, czyli do ul. Św. Marcin, zaproponowano wprowadzenie szpaleru drzew z lipy holenderskiej. Korony tych drzew mają być formowane tak, by nawiązywały do drzew przy skrzyżowaniu ul. Św. Marcin z Ratajczaka. Na ul. Ratajczaka przewidziany jest także pas zieleni niskiej.

Wszystkie planowane rośliny wesprze system nawadniający zapewniający odpowiednią ilość wody niezbędną dla prawidłowego wzrostu i rozwoju w warunkach miejskich.

fot. PIM

W efekcie na przebudowywanych ulicach będzie więcej zieleni. Łącznie posadzone zostanie 85 drzew, do usunięcia przewidziano 25, do przesadzenia – trzy sztuki. Ponadto przy granicy budowy zachowanych zostanie ponad 30 drzew. Obowiązkiem wykonawcy będzie zabezpieczenie istniejących drzew podczas robót budowlanych przed ewentualnymi uszkodzeniami, zniszczeniami, pogorszeniem stanu zdrowotnego.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *