Dotychczas osoby poruszające się po północnej stronie ul. Kórniciej na odcinku od ul. Piotrowo do mostu św. Rocha miały do dyspozycji ciąg pieszo-rowerowy, wykonany częściowo z płyt betonowych i czerwonej kostki. Teraz komfort poruszania się w tym miejscu uległ znacznej poprawie. Na wspomnianym odcinku wybudowano, oddzielone od siebie, nowy chodnik i dwukierunkową drogę rowerową.

fot. ZDM

Chodnik ułożony został z betonowych płyt 50x50cm. Przesunięto go również bardziej na północ, bliżej kortów tenisowych. Natomiast droga rowerowa, wykonana z asfaltu, przebiega w miejscu starego ciągu pieszo-rowerowego. Dzięki separacji ruchu pieszych i rowerów poprawi się komfort i bezpieczeństwo osób poruszających się pomiędzy kampusem Politechniki Poznańskiej, a Wartostradą i mostem św. Rocha.

W ramach inwestycji wyremontowany został również łącznik pomiędzy ul. Kórnicką, a Wartostradą, w ciągu ul. Przystań. Przy chodniku pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci, posadzono także trzy nowe drzewa. Wykonano ponadto kanał technologiczny wraz z instalacją do montażu licznika rowerowego.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, a jej koszt wyniósł 735 tysięcy złotych.

mik