Przed rokiem wyremontowany został łazarski odcinek ul. Polnej. W tym roku nowa nawierzchnia została ułożona na jeżyckiej części, czyli pomiędzy ul. Bukowską a ul. Dąbrowskiego.

Z uwagi na znaczenie ul. Polnej dla ruchu w tej części Poznania – prace, które rozpoczęły się na początku maja były prowadzone etapami. Tak by przez cały czas zapewnić przejezdność.

W trakcie remontu zerwana została stara, już zniszczona nawierzchnia. W jej miejsce jest ułożona nowa. Wyregulowane zostały także wpusty studzienek, wymalowane nowe oznakowanie poziome. Tak by zwiększyć komfort przemieszczania się oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Koszt prac na ul. Polnej to około 850 tysięcy złotych.

mik