W miejsce starych, zniszczonych i popękanych pojawią się nowe płyty chodnikowe o wymiarach 50×50 cm, a zjazdy do posesji zostaną wykonane z szarej kostki. Prace brukarskie obejmują również wykonanie nowych obrzeży, wymianę krawężników oraz ich obniżenie przy przejściach przez jezdnie, a także  wbudowanie faktur bezpieczeństwa w obrębie zatoki autobusowej. We współpracy z ZTM zostanie wymieniona wiata przystankowa.

Dodatkowo, przy skrzyżowaniu z ul. Troczyńskiego zaplanowano montaż słupków uniemożliwiających wjazd i parkowanie samochodów na chodniku.

Remont rozpocznie się w poniedziałek, 18 lipca. Koszt wyniesie niespełna 120 tysięcy złotych, które pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Piątkowo. Zakończenie nastąpi 31 sierpnia.

mik