Zakończyły się prace związane z wdrożeniem nowej organizacji ruchu na fragmencie ul. Hetmańskiej. W odpowiedzi na postulaty mieszkańców, Rady Osiedla Św. Łazarz i policji, zmieniony został sposób parkowania na zachodnim fragmencie arterii. Kierowcy zostawiający auta po północnej stronie ul. Hetmańskiej, pomiędzy ulicami Kasprzaka i Reymonta nadal będą mieli do dyspozycji równoległe miejsca postojowe. Jednak zamiast w całości na chodniku, zaparkują częściowo na nim i na jezdni. Do momentu końcowego odbioru prac, zaplanowanego w przyszłym tygodniu, możliwe jest jeszcze wprowadzanie drobnych poprawek w wykonanym oznakowaniu.

fot. ZDM

Wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim poprawę warunków ruchu pieszych. Dzięki przesunięciu miejsc postojowych przechodnie mają do dyspozycji znacznie większą szerokość chodnika niż dotychczas. Wcześniej była ona ograniczona przez parkujące auta, co znacząco obniżało wygodę poruszania się pieszo. Jednocześnie szerokość północnej jezdni pozwoliła na zachowanie na ul. Hetmańskiej dwóch pasów ruchu. Nowa organizacja ruchu poprawiła również widoczność przy wyjazdach z posesji.

fot. ZDM

Nowa organizacja ruchu to nie jedyna zmiana na ul. Hetmańskiej zaplanowana na ten rok. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w październiku północna strona ulicy na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Reymonta zostanie włączona do Strefy Płatnego Parkowania. Obecnie ul. Hetmańska stanowi południową granicę SPP na Łazarzu, ale postój na niej jest bezpłatny. Wpływa to na obniżenie dostępności miejsc parkingowych w porównaniu do sąsiadujących z Hetmańską ulic objętych opłatami.

mik