wtorek, 28 maja

EPICUR z grantem w wysokości 18 mln euro

grafika: UAM

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu dla konsorcjów uniwersytetów europejskich, które zakończyły fazę pilotażową i nadal chcą kontynuować współpracę. Wśród laureatów znajduje się EPICUR – konsorcjum, w którego skład wchodzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Strategia rozwoju konsorcjum EPICUR do 2030 r., prowadząca do powstania Federacji Uniwersytetów Europejskich, otrzymała od Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ grant w wysokości 18 mln euro (80% finansowania przez KE i 20% współfinansowania) na jej wdrożenie. Projekt zatytułowany EPICUR-SHAPE-IT będzie realizowany do 2028 r.

Obecnie EPICUR składa się z 9 uniwersytetów z 7 krajów europejskich, które wspólnie zaprojektowały drogę prowadzącą do osiągnięcia celu, jakiego każdy z uniwersytetów nie może osiągnąć sam.

Europa stoi przed bardziej złożonymi wyzwaniami niż kiedykolwiek wcześniej, począwszy od zmian klimatycznych, globalnej pandemii, starzejącego się społeczeństwa i transformacji cyfrowych, aż po zniechęcające napięcia geopolityczne – mówi prorektor UAM prof. Rafał Witkowski. – Jej uniwersytety mają do odegrania kluczową rolę w tym kontekście i muszą przejść daleko idące transformacje, aby odpowiedzieć na odnowione potrzeby społeczne i zwiększyć swój wkład w dobro publiczne. Wymaga to bezprecedensowych wysiłków i kreatywności naszych społeczności akademickich. Konsorcjum EPICUR ma wyjątkową pozycję, aby sprostać tym wyzwaniom, albowiem łączy potencjał i doświadczenia dziewięciu wyjątkowych uniwersytetów i ich regionów – dodaje prorektor.

grafika: UAM

EPICUR podejmuje wyzwanie współczesności w sposób stopniowy, budując federację uniwersytetów. Główną ambicją konsorcjum EPICUR jest przebudowanie potencjału i możliwości edukacyjnych i badawczych w uniwersytetach członkowskich w celu opracowania oryginalnych, nowatorskich rozwiązań i wykształcenia nowych pokoleń Europejczyków. Te zamierzenia opierają się na wspólnym zestawie wartości, które można nazwać europejskimi: wolności akademickiej, zrównoważonej transformacji, wielojęzyczności i międzykulturowości oraz sprawiedliwości, różnorodności i integracji (EDI) we wszystkich aspektach życia.

Strategia konsorcjum EPICUR jest oparta na sześciu głównych misjach, mających na celu pogłębienie możliwości studiowania w europejskimi wymiarze, uczenia się i doświadczenia badawczego w wielojęzycznym, cyfrowym kampusie międzyuniwersyteckim. Konsorcjum chce to osiągnąć poprzez:

  1. pogłębienie i poszerzenie oferty edukacyjnej EPICUR,
  2.  wspieranie badań i innowacji ponad granicami państwowymi,
  3.  zwiększenie zaangażowania społecznego,
  4.  wspieranie transformacji cyfrowej,
  5. osiągnięcie nieograniczonej mobilności,
  6. rozwijanie integracyjnych i sprawnych struktur zarządzania.

Dziś widzimy to wyraźnie, że znaczenie i pozycja Europy opierają się na zgodniej współpracy wszystkich, skupionych wokół wspólnych celów i wartości. Dzięki daleko idącej transformacji uniwersytetów, tworzących każde konsorcjum, powstanie nowa przestrzeń, dzięki której wszyscy studenci i pracownicy będą mogli zdobyć prawdziwie europejskie, dostosowane do indywidualnych potrzeb, doświadczenie w zakresie nauki i pracy – mówi prof. Rafał Witkowski.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *