środa, 17 kwietnia

CUD na placu Kolegiackim… na Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 28.II.2024 r. fot. ajc

Wiekopomny dzień to 28 lutego 2024 roku, kiedy to przewodniczący Komisji, działacz partyjny drugiego szeregu PO, Filip Olszak, zagłosował “za” projektem obywatelskim 1%. Niespodzianka.

Inicjatywa 1%

To projekt obywatelskiej uchwały, w ramach ustawowej  „inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców”,  złożony do Rady Miasta Poznania, w którym Rada wyznaczy kierunek działania dla Prezydenta Miasta Poznania, polegający na zachowaniu i powiększaniu terenów zieleni i terenów przeznaczanych pod małą retencję na terenie Miasta Poznania, w tym zapewnienie na to środków finansowych.

Docelowo 1% budżetu miasta. Strona społeczna za słuszne uznała zapewnienie udziału społecznego przy rozstrzyganiu o wykupie nieruchomości. Warunkiem koniecznym zajęcia się projektem przez Radę Miasta było zebranie podpisów mieszkańców popierających ideę 1%. Ponad 300 wymaganych podpisów zebrano.

Gdyby przed zebraniem Komisji ktoś powiedział, że radny Olszak zagłosuje “ZA” projektem, to niewielu by uwierzyło. A to dlatego, że prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, projekt uchwały 1% – pismem wice prezydenta Bartosza Gussa –  opiniował negatywnie.

Werbalnie na Komisji przeciwko obywatelskiemu projektowi wypowiedział się Guss oraz skarbnik miasta i dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Jednym słowem urzędnicy prezydenta Jaśkowiaka.

Żadna niespodzianka.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta 28.II.2024 r. fot. ajc

Po ponad godzinnej debacie radny zaopiniowali projekt uchwały 1% pozytywnie. Za – 3 radnych, Przeciw – Nikt, Wstrzymało się – 3 radnych (AnnaWilczewska i Artur Gumny z KO oraz Halina Owsianna, co ciekawe kandydatka do RM z listy Nowej Lewicy Sic!).

“Za” głosowali: radna Sara Szynkowska vel Sęk, Michał Grześ (oboje PiS) i Filip Olszak (PO, cud!, cud!).

I powiedzcie jak to jest, że stronę społeczną zawsze popierają młodzi radni PiS + za ich wstawiennictwem dziadersi z PiS, a zwykle negatywnie ustosunkowani są (z wyjątkami, jak dzisiaj) radni PO, Nowoczesnej i jak tu widzicie tak zwana Nowa lewica (Henryk Kania z Nowej Lewicy i Halina Owsianna, formalnie niezależna bo z Klubu Wspólny Poznań ale deklarująca się jako lewicowa).

Głosowanie projektu na sesji plenarnej Rady Miasta Poznania piątego marca.

wiesław rygielski

Zobacz galerię zdjęć:

fot. ajc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *