Bruzdowa to 225-metrowa ulica, biegnąca od ul. Ostrowskiej do ul. Ustrzyckiej. Dzięki instalacji oświetlenia poruszanie się nią stało się bezpieczniejsze. Zamontowanych zostało tutaj pięć latarni, wyposażonych w energooszczędne oprawy LED. W ramach przeprowadzonych prac przebudowana została skrzynka zasilająca, odtworzono również fragment nawierzchni ul. Ostrowskiej.

Koszt budowy oświetlenia na ul. Bruzdowej wyniósł 67,7 tys. złotych i został pokryty ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Szczepankowo – Spławie – Krzesinki.

mik