Złotowską bezpieczniej pójdziemy i pojedziemy na rowerze

fot. PIM

W Poznaniu wybudowana zostanie kolejna droga rowerowa. Tym razem cykliści będą mogli wygodnie przejechać ulicą ul. Złotowską na Ławicy. W ramach zadania powstanie także chodnik. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła postępowanie przetargowe, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Łączna długość planowanej trasy rowerowej z chodnikiem to 1,7 km. Powstanie na odcinku od ul. Rezedowej do Miastkowskiej. Prace budowlane chcemy rozpocząć w tym roku, wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał na realizację 190 dni od podpisania umowy. Zajmie się również wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

fot. PIM

Chodnik i droga rowerowa wzdłuż ul. Złotowskiej to jeden ze zwycięskich projektów wybranych przez mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Aktualnie na przeważającej części ul. Złotowskiej (objętej inwestycją) jest nieutwardzone pobocze bez chodnika. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, m.in. poruszających się w rejonie ogródków działkowych. Inwestycja usprawni rowerowy wyjazd z Ławicy i pobliskiego Skórzewa do centrum Poznania.

fot. PIM

Chodnik i trasa rowerowa powstaną po południowo-wschodniej stronie ul. Złotowskiej. Początek inwestycji to skrzyżowanie z ul. Rezedową, gdzie ścieżka połączy się z istniejącym fragmentem wyprowadzonym z pobliskiego ronda. Na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej chodnik i droga rowerowa będą rozdzielone. Planowana szerokość drogi rowerowej na tym fragmencie to 2 metry, natomiast chodnika – 1,5-2 metry (w zależności od uwarunkowań terenu).

fot. PIM

Nieco mniej miejsca jest na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej, dlatego powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. Dalej trasa połączy się z istniejącą infrastrukturą prowadzącą w stronę ul. Bukowskiej i centrum miasta. Na całym odcinku objętym inwestycją wykonane zostanie odpowiednie oznakowanie, a skrzyżowania uwzględniać będą nową infrastrukturę.

fot. PIM

W ramach zadania wybudowana będzie także kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Owczej do ul. Perzyckiej i rozbudowane zostaną przepusty drogowe. Ponadto przebudowane zostaną przystanki autobusowe na trasie, które wyposażone będą w nowe wiaty i elementy małej architektury. Na odcinku wzdłuż ogródków działkowych, pomiędzy przystankami autobusowymi Złotowska-Działki a Owcza, powstaną miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.