Wybierz i daj się wybrać

Grafika: UMP

Gdy w latach 90 – tych ubiegłego wieku w Poznaniu startowały Rady Osiedli, niewiele mogły. Ich budżet i kompetencje były tak niewielkie, że zasadne było pytanie, czy rady w ogóle mają jakiś wpływ na bieg lokalnych spraw. Teraz to pełnoprawni gracze na poznańskiej scenie politycznej, ze sporymi możliwościami, z którymi musi liczyć się magistrat. Przed nami kolejne wybory.

Największa zmiana w strukturze rad dokonała się osiem lat, a więc dwie kadencje temu. Reforma między innymi ujednoliciła terminy wyborów – kiedyś na każdym osiedlu (tak zwanej jednostce pomocniczej miasta) odbywały się w innym terminie. Dzięki temu same wybory, ale i kampania wyborcza do tych najmniejszych samorządów w mieście, dawniej mające znaczenie w skali bardzo lokalnej, to dziś wydarzenie ogólnomiejskie.

W tym roku, wybory radnych osiedlowych, na kolejną czteroletnią kadencję, odbędą się 24 marca.

Fot. Darek Preiss

– Pięćdziesięciomilionowy budżet Rad Osiedli to więcej, niż ma do dyspozycji niejedna gmina – zauważa wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski – Byłem współautorem reformy sprzed ośmiu lat. Dzisiaj Rady Osiedli to partnerzy miasta w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności. Problemów, które lepiej widać z perspektywy sąsiada, niż z magistratu – dodaje.

Wiceprezydent Wiśniewski zdradza, że to nie koniec zmian – ma być więcej środków zwłaszcza na lokalne drogi, ścieżki rowerowe itp. Ze szczególnym uwzględnieniem osiedli peryferyjnych.

Fot. UMP

Radni osiedlowi mają coraz więcej do powiedzenia, niewiele dzieje się bez ich zgody. Opiniują zwłaszcza projekty dotyczące sprzedaży miejskich działek, planów zagospodarowania przestrzennego, współdecydują o obsadzaniu kierowniczych stanowisk w oświacie – opowiada Andrzej Białas, pełnomocnik prezydenta miasta ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Fot. Darek Preiss

Obecność w radzie osiedla może być pierwszym krokiem w stronę dalszej działalności społecznej, na przykład w Radzie Miasta Poznania – dopowiadam Arkadiusz Bujak, w poznańskim magistracie dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

 

Wzrost znaczenia rad osiedli ma też inne skutki: Coraz częściej radni osiedlowi są postrzegani jako organ władzy w mieście, część establishmentu. Na przykład na Łazarzu część mieszkańców postrzega swoją radę jako tych, którzy blokują uspokojenie ruchu. Występują w ten sposób przeciwko pieszym mieszkańcom.

To jeszcze jeden argument, by mieszkańcy żywo interesowali się swoimi Radami Osiedli, uczestniczyli w wyborach jako głosujący, wybierali swoich sąsiadów, ale i sami kandydowali.

Członkostwo w radzie osiedla to szansa zrobienia czegoś dla naszej małej ojczyzny. Spośród sąsiadów wybieramy osoby, które chcą działać w naszym imieniu, dla dobra lokalnej społeczności. To do nich możemy potem, w pierwszej kolejności zwrócić się z naszymi problemami. Wybory do rad osiedli są ważne, ponieważ budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się od dołu, a nie od góry – podkreśla Andrzej Białas.

Wywiad z Andrzejem Białasem na temat Rad Osiedli i wyborów:

Wybory do poznańskich rad osiedli odbędą się 24 marca (komisje wyborcze będzie można odwiedzić od godziny 8 do 20). Zagłosować może każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i zamieszkuje na stałe na terenie osiedla. Takie same wymogi (pełnoletniość i polskie obywatelstwo) obowiązują w przypadku kandydatów.

Kandydat na radnego osiedlowego musi wypełnić zgłoszenie i zebrać podpisy przynajmniej 10 stałych mieszkańców okręgu, z którego zamierza wystartować. Konieczne jest też oświadczenie, w którym wyraża swoją zgodę na kandydowanie i potwierdza, że posiada pełnię praw wyborczych – tłumaczy Arkadiusz Bujak.

Druki można pobrać ze strony internetowej: http://www.poznan.pl/mim/main/wybory-do-rad-osiedli,p,44603.html lub https://zaradnosc.poznan.pl/informacje-wyborcze/. Otrzymać je można we wszystkich oddziałach terenowych Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania na Pl. Kolegiackim.

– Zgłosić może się sam kandydat, osoba udzielająca mu poparcia lub inna, która ma pisemne upoważnienie kandydata – wyjaśnia Arkadiusz Bujak.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych osiedlowych będzie się odbywać 11-15 i 18-19 lutego – w godz. 8:00-15:30 oraz 20-22 lutego – w godz. 8:00-19:00. Wnioski można składać w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta:

  • ul. Gronowa 20, pok. 319 i 321
  • os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A, pok. 23
  • ul. Słowackiego 22, pok. 148
  • ul. Matejki 50, pok. 219 i 220
  • ul. Libelta 16/20, pok. 106 i 107

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych poszukuje też chętnych, którzy zasiądą w obwodowej komisji wyborczej. W jej skład mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący na terenie Poznania. Za pracę w komisji przysługuje dieta w wysokości: 380 zł (dla przewodniczącego), 330 zł (dla zastępcy przewodniczącego), 300 zł (dla członka). Zgłoszenia do przyjmowane będą do 22 lutego 2019 r.

darp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *