Wesprą pozarządowe inicjatywy turystyczne

Rowerem po Puszczy Pyzdrskiej. Projekt zrealizowany w 2020 roku. Fot. UMWW

W ramach wsparcia wielkopolskiej turystyki, 150 000 zł trafi do organizacji pozarządowych na realizację projektów, które służyć będą zarówno mieszkańcom, jak i przybywającym do Wielkopolski turystom.

Zarząd województwa wielkopolskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, poświęcony rozwojowi bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie naszego województwa. Dzięki dotacjom pochodzącym z budżetu województwa wielkopolskiego zrealizowanych zostanie sześć projektów, na łączną kwotę dotacji w wysokości 150 000 zł.

Działania realizowane wspólnie z przedstawicielami trzeciego sektora są niezwykle ważne dla rozwoju turystyki w naszym województwie. Pozwalają na tworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, umożliwiającej bezpieczne uprawianie turystyki.

Realizowane projekty adresowane są nie tylko do turystów i tzw. odwiedzających jednodniowych, ale również do społeczności lokalnych. W ten sposób wpływają więc nie tylko na rozwój turystyki, ale także umożliwiają Wielkopolanom aktywny wypoczynek i poznawanie atrakcji turystycznych swojej małej Ojczyzny – mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Szlaki turystyczne południowej Wielkopolski. Projekt zrealizowany w 2020 roku. fot. UMWW

Tematyka realizowanych działań będzie bardzo zróżnicowana. Lokalna Organizacja Turystyczna “Puszcza Pyzdrska” realizować będzie kolejny etap rozwoju infrastruktury turystycznej w Puszczy Pyzdrskiej, prowadzonej pod hasłem: „Rowerem po Puszczy”.

PTTK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim oraz PTTK Oddział w Chodzieży prowadzić będą renowację szlaków pieszych i rowerowych. Stowarzyszenie “Dom” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa z Dobrowa (gm. Kościelec) utworzy ścieżkę dydaktyczną po ziemi Bogumiłowej, a stowarzyszenie “LGD 7 – Kraina Nocy i Dni” z Opatówka oznakuje Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej. Ciekawy projekt, związany z kaliską kolejką wąskotorową, zrealizuje też Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z Opatówka.

Samorząd województwa wielkopolskiego konsekwentnie wspiera organizacje pozarządowe i ich inicjatywy w obszarze turystyki. Konkursy ogłaszane przez zarząd województwa wielkopolskiego cieszą się dużym zainteresowaniem, a aktywność organizacji pozarządowych nie słabnie.

Szczególnie cieszy coraz większe zainteresowanie realizacją, stosunkowo trudnych, projektów infrastrukturalnych, wymagających szeregu uzgodnień i zaangażowania środków własnych organizacji pozarządowych.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *