Wartostrada czasowo zamknięta

grafika: PIM

Na czwartek, 14 października, planowane jest rozpoczęcie prac związanych z układaniem nawierzchni bitumicznej na przebudowywanym, liczącym około 1,8 km odcinku Wartostrady, biegnącym wzdłuż wschodniego brzegu Warty, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I.

W trakcie tych prac, które potrwają ok. dwóch tygodni, odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu, a piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z drogi alternatywnej – równoległej do przebudowywanego odcinka Wartostrady alei parkowej od strony os. Piastowskiego. Wykonawca zadeklarował, że podczas robót umożliwi dojazd dla pojazdów obsługi położonych w tym rejonie klubów sportowych, za wyjątkiem dni, w których będzie przy nich układana nawierzchnia bitumiczna.

mik

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *