UAM nie do poznania

Fot. D. Preiss

Studenci, którzy po wakacjach wrócą na swoją uczelnię mogą jej nie poznać. W ramach dostosowania do nowej ustawy struktura uczelni zmieniła się w radykalny sposób. Zmieni się tez, na korzyść, pozycja UAM w Europie.

Przez dziesięciolecia struktura uczelni opierała się na wydziałach. Od pierwszego października będzie podzielona na pięć szkół: Nauk i Języku i Literaturze, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych, Nauk Przyrodniczych oraz Szkoła Doktorska. Dopiero szkoły będą podzielone na wydziały, wydział zejdzie więc o szczebel niżej w strukturze. Żeby sprawę jeszcze skomplikować, Szkoła Doktorska podzielona zostanie na mniejsze szkoły.

Od pierwszego października Uniwersytet będzie podzielony na 5 kierowanych przez prorektorów szkół dziedzinowych, w których znajdzie się 20 wydziałów dyscyplinowych – wyjaśnia JM Rektor prof. Andrzej Lesicki. – Oprócz tego w strukturze Uniwersytetu będziemy mieli 4 filie zlokalizowane poza Poznaniem: w Gnieźnie, Słubicach, Kaliszu i Pile. Filia w Kaliszu nadal nazywać się będzie Wydziałem, choć bez statusu wydziału dyscyplinowego. Najbliższe trzy miesiące to okres dostosowywania struktury wewnętrznej wydziałów do regulacji statutowych. Będzie to zadanie dziekanów, wśród których pojawiły się także nowo powołane na tę funkcję osoby – podsumowuje rektor.

Fot. D. Preiss

Filie działać będą pod różnymi nazwami: Collegium Polonicum w Słubicach, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Nadnotecki Instytut UAM w Pile i Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu.

Nowy statut uczelni Senat przyjął na nadzwyczajnym posiedzeniu 17 kwietnia.

Prorektor ds. studenckich, prof. Bogumiła Kaniewska wyjaśnia, jak nadchodzące zmiany wpłyną na studentów, z których część rozpocznie naukę w innych niż do tej pory wydziałach. – Robimy wszystko, żeby proces dydaktyczny odbywał się spokojnie i bez większych rewolucji – zapewniała prof. Kaniewska, dodając, że dziekanaty zmienią się w Biura Obsługi Studenta, w których pomoc będą mogli otrzymać studenci z różnych wydziałów.

Miejsce w Europie

Prorektor Kaniewska wspomni także o pilotażowym projekcie Uniwersytetu Europejskiego i zadaniach , które w związku z tym będą ciążyły na UAM

26 czerwca 2019 roku Komisja Europejska poinformowała, że Konsorcjum EPICUR, w którego skład wchodzi UAM, jest w gronie pierwszych 17 Uniwersytetów Europejskich. Partnerami UAM w EPICUR są: University of Strasbourg (lider projektu), (Francja); University of Amsterdam (Holandia); AlbertLudwigsUniversity Freiburg (Niemcy); Karlsruher institut für technologie (Niemcy); University of HauteAlsace (Francja); University Bodenkultur Wien (Austria) oraz Aristotle University of Thessaloniki (Grecja). –

Fot. D. Preiss

– Będziemy tworzyli wspólny kampus, który ma doprowadzić do powstania współprowadzonych, a następnie wspólnych kierunków studiów i polepszenia mobilności naszych studentów. Najważniejszym celem projektu jest stworzenie modelu funkcjonowania Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzorem dla kolejnych uczelni przystępujących do programu – mówi prof. Kaniewska. Uroczystą inaugurację projektu zaplanowano na 7 listopada w Brukseli.

Fot. D. Preiss

UAM w nadchodzącym roku akademickim czeka ogromne wyzwanie w postaci międzynarodowej ewaluacji – zapowiada prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor ds. kształcenia. – Będziemy pierwszym klasycznym polskim uniwersytetem, który w sposób dobrowolny podda się zewnętrznej ocenie procesów zarządczych i kształcenia. Chcemy pokazać, że jesteśmy uniwersytetem europejskim w każdym tego słowa znaczeniu, że nasze kształcenie, które jest bliskie badaniom naukowym, spełnia wszystkie standardy jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej i w światowej nauce i dydaktyce – mówi prof. Mikołajczyk. Prorektor zapowiada również kontynuację i poszerzenie programu BESTStudent kierowanego do najlepszych studentów UAM.

Uniwersytet jutra

O prowadzonych przez UAM dwóch dużych zadaniach w ramach projektu Uniwersytet Jutra, wspomina Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Marek Nawrocki. W ich ramach uczelnia otrzymała znaczące środki na wparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich  i rozwój kadr i infrastruktury informatycznej uczelni.

W przetargu została wyłoniona firma, która wdraża rozwiązanie dla studentów i pracowników: intranet oraz platformę edukacyjno-komunikacyjną opartą o rozwiązania chmurowe i zintegrowaną z USOS. Pozwoli to na m.in. na prowadzenie zajęć on-line. Narzędzie będzie przydatne także w zajęciach prowadzonych ze studentami z innych uczelni europejskich – zapowiada prof. Nawrocki.

Prorektor wspomina także o pilotażowym wdrożeniu narzędzi wsparcia dla pracy  naukowców i najlepszych studentów. UAM wraz z firmą Microsoft daje możliwość wykonywania  obliczeń chmurowych. Oprogramowanie dostępne on-line pozwoli testować hipotezy, rozwiązania i pomysły bez konieczności kupowania specjalistycznego  oprogramowania i sprzętu.

Uniwersytet badawczy to najważniejsza konsekwencja nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – mówi Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Ryszard Naskręcki. Informuje, że zostanie utworzona nowa kategoria szkół wyższych w Polsce, uczelnie badawcze, których będzie nie więcej niż 10. Jak podkreśla, nie będzie to tylko zaszczytny tytuł, ale także szereg wyzwań i zobowiązań, a także dodatkowe środki finansowe na realizację zadań, które będą silnie zorientowane na badania, ich umiędzynarodowienie oraz  na wysoki poziom kształcenia i silnie powiązanie go z badaniami.

Ustawa zmieniła także sposób kształcenia doktorantów – zaznacza Prorektor – W UAM stworzyliśmy jedną Szkołę Doktorską, która będzie miała swoje „oddziały” w szkołach dziedzinowych. Kształcenie doktorantów będzie w większym stopniu scentralizowane, ponieważ zależy nam na jego silnym umiędzynarodowieniu, zarówno tu na miejscu, jak i poprzez wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie – zapowiada prof. Naskręcki.

Materialne wspiera ducha

Fot. D. Preiss

W nowym roku akademickim, zarówno pracownicy, jak i studenci powinni zauważyć efekty remontów – zapowiada Prorektor ds. kadry i finansów prof. Tadeusz Wallas. Jak dodje, w Uniwersytecie przybędzie obiektów sportowych. – Do końca roku kalendarzowego na Morasku zostanie oddany do użytku stadion lekkoatletyczny. W ramach tego obiektu będzie można korzystać z sześciotorowej bieżni, pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Do tego uruchomiony zostanie kort tenisowy, siłownia zewnętrzna – wymienia Prorektor. Prof. Wallas informuje także o podpisaniu umowy z biurem architektonicznym DEDECO z Warszawy, które wygrało konkurs i zaprojektuje akademik na Morasku.  – Najpóźniej w marcu zostanie stworzony ostateczny projekt. Do tego czasu uzyskamy też wszystkie niezbędne pozwolenia, aby móc ogłosić przetarg na wykonanie akademika – zapowiada.

Nadal jesteśmy uniwersytetem, a więc instytucją, która prowadzi badania naukowe i w oparciu o nie kształci studentów i doktorantów, młode kadry naukowe. To zadania wpisane w misję uniwersytetu, które będziemy nadal wypełniać. Zmiany organizacyjne służą temu, abyśmy te zadania wypełniali jak najlepiej – podkreśla JM Rektor prof. Andrzej Lesicki.

U progu nowego roku akademickiego warto sporządzić swoisty bilans otwarcia:

Na UAM studiuje 37 500 osób (stan na 31.12.2018, studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie). Uczy ich i egzaminuje niemal trzy tysiące nauczycieli akademickich, uczelnią wspomagają też dwa tysiące pracowników administracji.

Tegoroczna rekrutacja wyglądała następująco:

Wzięło w niej udział w rekrutacji 32 698 osób (stan na 25.09). Ogółem przyjęto z tej grupy 15 280 studentów pierwszych lat.

Kandydatom uczelnia oferowała miejsca na 97 kierunkach i 107 specjalnościach.

Najwięcej osób chciało studiować: psychologię – 1705 kandydatów, prawo – 1445 kandydatów, filologię angielską – 1342 kandydatów, zarządzanie i prawo w biznesie – 837 kandydatów i informatykę – 768 kandydatów.

Najtrudniej było dostać się na: kierunek filologia, specjalność filologia norweska (grupa z j. angielskim) 25,17 osoby na miejsce, kierunek filologia, specjalność filologia szwedzka (grupa z j. angielskim) 18,25 osoby na miejsce, kierunek zarządzanie i prawo w biznesie 11,96 osoby na miejsce, kierunek filologia, specjalność filologia koreańska 11,73 osoby na miejsce i psychologia 11,37 osoby na miejsce.

darp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *