Utrudnienia na Ropczyckiej

For. ZDM

Do końca sierpnia ma potrwać budowa przepustu pod ulica Ropczycką. Z tego powodu trzeba wprowadzić zmiany w organizacji ruchu. W trakcie robót rozebrany zostanie istniejący i wybudowany nowy przepust na rzeczce Świątnica. Z tego powodu ulica Ropczycka będzie nieprzejezdna. Dojazd do posesji możliwy jest od ul. Pokrzywno. Prosimy o zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie i przepraszamy za utrudniania.

oprac. mik