Strefa Płatnego Parkowania się rozszerzy – radni postanowili

Fot. ZDM

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Poznania przegłosowane zostały kolejne propozycje zmian w Strefie Płatnego Parkowania. Najważniejsze z nich to poszerzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania o Jeżyce, uruchomienie SPP na Wildzie i Łazarzu oraz więcej możliwości postoju dla dostaw.

Ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających do centrum, zwiększenie rotacji parkujących aut, a także promowanie alternatywnych do samochodu sposobów poruszania się po mieście stanowią strategiczne cele funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. 19 maja Rada Miasta Poznania przegłosowała projekt uchwały, która reguluje postój na terenie objętym SPP oraz poszerza go o obszar Wildy, Łazarza i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania o część Jeżyc. Wcześniej, w styczniu br. radni zdecydowali o wprowadzeniu Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum na obszarze osiedla Stare Miasto.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i Strefa Płatnego Parkowania od 1 czerwca

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania na Jeżycach
Zgodnie z przyjętą 19 maja uchwałą, od 1 lipca bieżącego roku na obszarze Jeżyc od ul. Roosevelta do ul. Polnej zacznie funkcjonować Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Podstawą do jej utworzenia jest znowelizowana ustawa o drogach publicznych. Pozwala ona urealnić stawki za postój pojazdów oraz wprowadzić opłaty również  w weekendy. Opłaty, które od wielu lat pozostawały na stałym, niskim poziomie można zwiększyć maksymalnie do 0,45% minimalnego wynagrodzenia, czyli do 11,70 zł za pierwszą godzinę parkowania i nawet 16,80 zł za trzecią.

 

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i Strefa Płatnego Parkowania od 1 lipca

Stawki za postój w ŚSPP Jeżyce:

1-sza godzina: 5 zł

2-ga godzina: 6 zł

3-cia godzina: 6,90 zł

Każda kolejna godzina: 5 zł

ŚSPP Jeżyce funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 18:00.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum rusza w czerwcu 2020
Zgodnie z wcześniejszą, przyjętą w styczniu br. uchwałą Rady Miasta Poznania, teren osiedla Stare Miasto objęty zostanie Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania Centrum. Pierwotnie jej uruchomienie planowano na 1 kwietnia, jednak ze względu na obowiązujący stan epidemii koronawirusa SARS – CoV-2, zdecydowano o zmianie tej daty na 1 czerwca br. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe stawki za parkowanie na terenie Starego Miasta, a także cena i warunki uzyskania abonamentu dla mieszkańców.

Stawki za postój w ŚSPP Centrum (Stare Miasto):

1-sza godzina: 7 zł

2-ga godzina: 7,40 zł

3-cia godzina: 7,90 zł

Każda kolejna godzina: 7 zł

ŚSPP Centrum funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 18:00.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i Strefa Płatnego Parkowania – stawki

Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu
Poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania o tereny Wildy i Łazarza zostało zaplanowane na 1 października br. W przypadku obu tych dzielnic, SPP obejmie obszar na północ od ul. Hetmańskiej. Jej wprowadzenie połączone będzie ze zmianami w organizacji ruchu, mającymi na celu uspokojenie i zmniejszenie natężenia ruchu, uporządkowanie parkowania i uwolnienie chodników notorycznie zastawianych przez auta. Strefa Płatnego Parkowania będzie nadal obowiązywać na terenie Jeżyc pomiędzy ul. Polną, a ul. Przybyszewskiego.

Stawki za postój w SPP:

1-sza godzina: 3,50 zł

2-ga godzina: 4,20 zł

3-cia godzina: 4,90 zł

Każda kolejna godzina: 3,50 zł

SPP będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Nowy podział na sektory mieszkańców
Obecnie Strefa Płatnego Parkowania podzielona jest na osiem sektorów – pięć na terenie Starego Miasta i trzy na Jeżycach. Są to obszary, na których mieszkańcy posiadający identyfikator mieszkańca SPP wydany dla danego sektora, mogą parkować na preferencyjnych warunkach.

W przegłosowanej uchwale przewidziano uproszczenie podziału na sektory, przy jednoczesnej redukcji ich liczby:

Sektor 1 – Centrum (Stare Miasto)

Sektor 2 – Jeżyce

Sektor 3 – Wilda

Sektor 4 – Łazarz

Stawki za pierwszą godzinę po objęciu Strefą Płatnego Parkowania Wildy i Łazarza

Abonament dla mieszkańców
1 czerwca obowiązywać zaczną nowe warunki uzyskania abonamentu mieszkańca, uprawniającego do parkowania w wybranym sektorze strefy na preferencyjnych warunkach. Zakupić go będą mogły tylko osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora SPP i płacące podatki na rzecz miasta Poznania. Zmiany dotyczą również wysokości opłat za abonament. Od kilkunastu lat koszt abonamentu utrzymywał się na poziomie 10 zł  miesięcznie. Po zmianie cena wyniesie 30 zł miesięcznie. Mieszkańcy, którzy wykupią abonament na 12 miesięcy z góry, otrzymają jeden miesiąc gratis.

Nie zmieni się wysokość abonamentu mieszkańca na kolejny pojazd – będzie on kosztować 150 zł miesięcznie.

Ważną zmianą dla osób wykupujących abonament będzie możliwość korzystania z pojazdów użyczonych, ale tylko instytucjonalnie czyli na zasadzie leasingu, kredytu czy samochodu służbowego. Nie będzie już można zakupić abonamentu na samochód użyczony przez członka rodziny czy inną osobę fizyczną.

Te rozwiązania pozwolą uszczelnić sprzedaż abonamentów, tak aby korzystali z nich faktycznie mieszkańcy Poznania zamieszkujący na obszarze strefy.

Poszerzenie obszaru postoju dla dostaw
Dotychczas kierowcy z wykupionym abonamentem i zegarem dla dostaw byli uprawnieni do 15-minutowego postoju nie tylko na wyznaczonych kopertach, ale także na miejscach postojowych w najbliższym otoczeniu Starego Rynku. Wśród zmian przegłosowanych 19 maja przez Radę Miasta znalazło się umożliwienie tego rodzaju parkowania na obszarze całej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum.

Lokalizacja miejsc darmowego postoju przy szpitalach
Uchwała o zmianach w funkcjonowaniu SPP i ŚSPP otwiera również możliwość wyznaczenia w sąsiedztwie szpitali miejsc postojowych, na których dopuszczony byłby darmowy 15-minutowy postój.

op. mik

Po pandemii Covid - 19 ruch samochodowy w miastach:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *