Strefa na Langiewicza i Filareckiej

Langiewicza. fot. ZDM

Jeszcze w tym tygodniu nowa organizacja ruchu związana ze Strefą Płatnego Parkowania zostanie wdrożona na dwóch kolejnych ulicach Wildy.

Prace polegające na wykonaniu nowego oznakowania, w tym wyznaczeniu miejsc postojowych będą prowadzone na ul. Langiewicza oraz na ul. Filareckiej.

Pierwsza ze wskazanych ulic pozostanie dwukierunkowa od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Dąbrówki, natomiast na pozostałym odcinku wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od ul. Dąbrówki w stronę ul. Zmartwychwstańców. Zmieni się również sposób parkowania. Na całym odcinku ul. Langiewicza z wyjątkiem południowej strony ulicy przy skwerze Bogdana Jańskiego postój będzie dopuszczony na miejscach równoległych.

Langiewicza. fot. ZDM

Przy wspomnianym skwerze zachowane zostanie parkowanie prostopadłe. Miejsca wykorzystywane do postoju położone zbyt blisko przejść dla pieszych lub skrzyżowań zostaną zabezpieczone przed nielegalnym postojem słupkami. Wyznaczone zostaną również trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Na odcinku od ul. Dąbrówki do Zmartwychwstańców wprowadzony będzie kontraruch rowerowy. Skrzyżowania ul. Langiewicza z ul. Filarecką, Dąbrówki i Zmartwychwstańców staną się równorzędne, a cała ul. Langiewicza włączona zostanie do strefy ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Filarecka. fot. ZDM

Ulica Filarecka stanie się jednokierunkowa od ul. Langiewicza do Traugutta. Parkowanie będzie odbywać się po wschodniej stronie ulicy na miejscach równoległych, wyłącznie pomiędzy ul. Langiewicza i Pamiątkową. Podobnie jak na pozostałych jednokierunkowych ulicach wildeckiej SPP, wprowadzony zostanie tutaj kontraruch rowerowy, a oznakowanie odcinka dwukierunkowego będzie uzupełnione o tzw. „sierżanty rowerowe”, informujące o kierunkach ruchu rowerów. Wszystkie skrzyżowania w ciągu ul. Filareckiej staną się równorzędne. Tutaj również obowiązywać będzie strefa ograniczonej prędkości „Tempo 30”.

Prace na ul. Langiewicza i Filareckiej rozpoczną się 9 kwietnia i powinny potrwać jeden dzień. Będzie to jednak uzależnione od sprzyjających warunków atmosferycznych.

Ulotka informacyjna. fot. ZDM

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *