Smart City – miasto aktywnych obywateli

W ubiegłym tygodniu w Poznaniu odbyło się spotkanie na temat Smart City (inteligentnego miasta). Uczestniczyli w niej między innymi reprezentanci Rad Osiedli. Wbrew potocznym opiniom, nie chodzi tu tylko o informatykę, które ma za zadanie jedynie wspomagać tworzenie aktywnej społeczności mieszkańców, którzy wiedzą, czego chcą.

Smart City definiuje się jako „to rozwinięty obszar miejski, który tworzy warunki dla trwałego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia poprzez doskonalenie w wielu kluczowych obszarach”. Za tworzeniem tych warunków odpowiadają: silny kapitał ludzki, kapitał społeczny, a także wspomożenie techniczne – infrastruktura teleinformatyczna.

Smart City nie jest możliwe bez współdziałania świadomych mieszkańców, aktywnych i samodzielnie decydujących o swoim losie.

Miejska inteligencja dotyczy wielu, w praktyce wszystkich obszarów miejskiego życia, jak gospodarka, środowisko, mobilność, w tym zwłaszcza komunikacja publiczna, przekłada się to bezpośrednio, na jakość życia. Technologie cyfrowe mają tu zadania wspomagające.

Warto tu podać przykład udostępnienia przez magistrat danych na temat ruchu pojazdów komunikacji publicznej uzyskanych za pośrednictwem GPS. Dane tez pozawalają programistom opracowywanie aplikacji dla pasażerów, pozwalających orientować się, kiedy na przystanek podjedzie oczekiwany pojazd albo planować podróż.

Smart City jest niemożliwe bez dialogu społecznego – miasto zarządzane z góry na dół przez wybranych przedstawicieli w dłuższej perspektywie nie sprosta wymaganiom współczesności.

W przygotowanej przez Urząd Miasta prezentacji konferencyjnej znalazły się między innymi wyniki ankiety, rozesłanej Radom Osiedli w maju.

Radni udzielili następujących odpowiedzi, jak widzą miasto typu Smart:

 • Tworzy innowacyjne, obywatelskie formy zarządzania przestrzenią miejska – odbiurokratyzowanie urzędu, wydziałów itp.;
 • Propaguje rozwiązanie proekologiczne, ochronę środowiska i podnoszenie świadomości mieszkańców;
 • Zmniejsza zależność mieszkańców od urzędników;
 • Zapewnia przemyślane rozwiązania komunikacyjne;
 • Szerzej dociera mieszkańców poprzez łączone inicjatywy kulturalno rozrywkowo sportowe połączone z panelami dyskusyjnymi;

Radni osiedlowi zaproponowali też priorytety związane z wdrażaniem idei Smart City:

 • „Karta mieszkańca”, na wzór Gdańska. Wiele usług i zniżek w jednym miejscu. Możliwość zapłacenia za rower miejski, tramwaj. Współpraca z instytucjami kultury i sportu – zniżki;
 • Zapobieganie skutkom gentryfikacji;
 • Aktywny udział miejskich kulturalnych miasta w lokalnej, dzielnicowej aktywności pomiędzy pokoleniami
  i zróżnicowanymi grupami społecznymi względem zamożności, wykształcenia;
 • Czyste powietrze, wody płynące i stojące, retencja wód opadowych, piecza nad zielenią miejską;

Wypowiedzieli się też w sprawie szerszej znajomości tej idei:

 • Nie, pomimo zainteresowania sprawami miejskimi, pierwszy raz słyszę;
 • Uważam, że Poznań nie informuje należycie o działaniach smart city. Mało znany jest chociażby fakt dostępu API (interfejsu programowania aplikacji) niektórych ciekawych danych miejskich;
 • Uważam, że informacje są wystarczające. Tylko wykonanie mało satysfakcjonujące;
 • To jakiś wymysł w mieście w którym nie wszędzie jest kanalizacja. chodniki i drogi z trwałą nawierzchnią, oraz inne „wymysły” cywilizacji XX wieku;
 • Wiedza i informacja na temat smart city jest znikoma lub nie ma jej wcale. Mieszkańcy nie są świadomi istnienia tej idei. Forma informowania musi wyjść z obszaru informacji internetowej i trafić do mieszkańców drogą bezpośrednią;
 • Miasto nie prowadzi aktywnej i spójnej komunikacji w tej zakresie – przeciętny obywatel niewiele wie o działaniach z tego zakresu;

Oto inne komentarze radnych:

  • Byłbym rad gdyby rady osiedli mogły się bardziej włączyć w działania miasta w tym względzie;
  • Samym radom warto podpowiadać sprawdzone rozwiązania;
  • Życzę powodzenia z wdrażaniem mądrego zarządzania i współpracy, wytrwały dobrze przygotowany plan powinien być fundamentem ciekawych zmian;
  • Brakuje narzędzi do włączania w dyskusję mieszkańców. Na poziomie Rady Osiedla mamy problem ze zwróceniem uwagi na tą tematykę, nie wspominając już o tym, jak konsultować tą kwestię dalej z poszczególnymi mieszkańcami – a jednak nie ignorowała bym ich głosu w tej dyskusji. Może jakieś otwarte dyskusje, panele, wydarzenia, które nie odbywają się centralnie, ale są rozproszone w lokalnych centrach działania lokalnych społeczności przełożyły by się na więcej praktycznej wiedzy i poprawę świadomości kierunków rozwoju w myśl idei „smart city

To tylko wybrane komentarze.

Ze względu na duże zainteresowanie, ankieta zostanie przywrócona na stronie projektu Smart City: http://www.poznan.pl/mim/smartcity/

Zakończenie prac nad modelem Smart City, trwających obecnie w magistracie, przewidziano o na 31 października 2019. Czekamy na efekty tych prac.

darp

One Reply to “Smart City – miasto aktywnych obywateli”

 1. Byłem, słuchałem, mówiłem.
  Piękna idea w zbiurokratyzowanym, nie obywatelskim mieście, rządzonym autorytarnie pzrez urzędników, pozorujących konsultacje społeczne i dialog z mieszkańcami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *