Skończ zawodówkę, będziesz wielki

fot. UMP

Kursy zawodowe dla uczniów oraz studia podyplomowe dla nauczycieli, bogaty program staży dla młodzieży oraz doposażanie szkół w nowoczesny sprzęt – to tylko przykłady działań mających wesprzeć kształcenie zawodowe: poprawić warunki nauki i zwiększyć szanse młodych ludzi na rynku pracy.

Urząd Miasta prezentuje wybrane projekty realizowane przez miasto Poznań, w partnerstwie z Powiatem Śremskim oraz Gminą Oborniki.

Celem projektów edukacyjnych jest wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w metropolii Poznań. Szkoły zostały wyposażone w nowe meble oraz sprzęt, pomocny w praktycznej nauce zawodu, m.in. komputery, samochody do nauki jazdy czy specjalistyczne narzędzia i urządzenia, np. do pracowni fryzjerskich, gastronomicznych, elektrycznych.

Cieszę się, że miasto Poznań maksymalnie wykorzystało dostępność środków zewnętrznych na doposażenie poznańskich szkół średnich. W ten sposób zrealizowaliśmy oczekiwania uczniów i nauczycieli, którzy marzyli o nowym sprzęcie do praktycznej nauki zawodu, a także wsparliśmy młodych ludzi w kształceniu poprzez praktyki i staże, co jest też ważne z punktu widzenia pracodawców – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Rozwój szkolnictwa zawodowego jest jednym z priorytetów Miasta. To element naszej tradycji, pracy, poznańskiego rzemiosła i rodzimej przedsiębiorczości. Za nami jeden z etapów, przed nami kolejne.

fot. UMP

Dla przykładu, uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych zyskali 3 nowe auta (2 przeznaczone do nauki jazdy i 1 osobowe). Do Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych zakupiony został samochód dostawczy. Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego może już korzystać z nowoczesnych pieców, wędzarni, komory fermentacyjnej czy urządzenia do mielenia mięsa, tzw. wilka.

Wyposażenie i poprawa warunków to nie wszystko, potrzebne są też odpowiednie kwalifikacje. Poznańscy uczniowie uczestniczyli w kursach zawodowych. Dzięki temu ponad 300 młodych ludzi zdobyło uprawnienia elektryczne do 1 kV lub uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym, a niemal 20 osób prawo jazdy kategorii B. Podczas realizacji staży i praktyk zawodowych uczniowie zdobyli cenne doświadczenie zawodowe. Efekty realizacji projektu bezpośrednio przekładają się na możliwość zatrudnienia na rynku pracy. Wielu pracodawców nawiązują potem dalszą współpracę z uczniami, którzy odbywali u nich staż.

Wsparcie otrzymali także nauczyciele poznańskich szkół. W ramach projektu 19 nauczycieli kształcenia zawodowego ukończyło branżowe studia podyplomowe, a kolejnych 26 studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, uzyskując tym samym kwalifikacje doradcy zawodowego.

Naszymi projektami objęliśmy 19 szkół zawodowych i techników, co pozwoliło poprawić jakość kształcenia w 42 zawodach. Niemal 800 uczniów odbyło ponad 113 tys. godzin płatnych staży zawodowych i praktyk. Całkowita wartość naszych projektów to prawie 27 mln zł – mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. – Za sukcesem tej inicjatywy stoi współpraca – szkół, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Młodzi ludzie bardzo chętnie uczestniczyli w naszym projekcie. Dzięki temu w przyszłości będą mieli dużo większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej, dobrze płatnej pracy w swoim wymarzonym zawodzie.

fot. UMP

Projekt “Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania” oraz Projekt “Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ten pierwszy dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś drugi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

mik

Zobacz więcej zdjęć:

fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *