Rowerem po Górnych Ratajach

Fot. ZTM

Kończy się pierwszy etap zadania „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”. Gotowa jest infrastruktura-torowo sieciowa, w drugiej połowie września zakończy się wyposażanie przystanków w tzw. małą architekturę, zakładanie zieleni, wprowadzona zostanie też stała organizacja ruchu.

Planowane jest również zwiększenie zakresu działań polegających na odtwarzaniu części istniejących chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Zarząd Transportu Miejskiego zapoznał się z raportem przygotowanym przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Dziękując za wszelkie uwagi, informuje, że osoby odpowiedzialne w jednostkach miejskich za infrastrukturę rowerową analizują zgłoszone wnioski pod kątem możliwości ich wdrożenia w ramach realizowanej inwestycji.

ZTM pragnie jednak podkreślić, że w realizowanym obecnie etapie inwestycji głównym celem była przebudowa trasy tramwajowej, a pozostały zakres robót związany był m.in. z przebudową i budową infrastruktury podziemnej i – co się z tym wiąże – odtworzeniem nawierzchni.

Natomiast w kolejnych etapach zakresem inwestycji objęto całą szerokość pasa drogowego, a infrastruktura rowerowa będzie realizowana w sposób kompleksowy. Przewidziane są: nowa droga rowerowa wzdłuż ulicy Unii Lubelskiej, wraz z zadaszonym parkingiem przy nowej pętli autobusowo-tramwajowej, a w kolejnym etapie zostanie zbudowana droga rowerowa wzdłuż trasy tramwajowej, tzw. trasy kórnickiej (Radial 1 Programu Rowerowego).

Więcej informacji na temat inwestycji: nowe-rataje.pl

oprac. anka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *