Rewolucja na Marcinkowskiego i w okolicach

grafika: PIM

10 kwietnia planowane jest rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych na ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego. Prace będą prowadzone na ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego oraz fragmencie Al. Marcinkowskiego – od ul. Św. Marcin do placu Wolności.

Realizacja kolejnego etapu Programu Centrum będzie wiązała się z koniecznością wprowadzenia na czas jej trwania tymczasowej organizacji ruchu w rejonie prowadzonej inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na trzeci kwartał 2022 roku. Przywrócenie ruchu tramwajowego przez węzeł Podgórna ma nastąpić wcześniej, bo w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Inwestycja jest kontynuacją realizacji Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania. Dwa lata temu zakończono przebudowę części ul. Św. Marcin między ulicami Gwarną a Ratajczaka. Odnowione centrum, w którym kluczową rolę będzie odgrywał sprawny transport publiczny oraz ruchy pieszy i rowerowy, będzie przyjazne dla wszystkich jego użytkowników, dzięki czemu nową szansę otrzymają okoliczny handel i usługi.

grafika: PIM

Głównym założeniem realizacji inwestycji jest poprawa jakości przestrzeni publicznej śródmieścia i infrastruktury technicznej, w ramach prowadzonych przez miasto działań rewitalizacyjnych, a także  podniesienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie udziału ruchu pieszych i rowerzystów. W efekcie prac pomiędzy ul. Ratajczaka i Podgórną zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, czyli przestrzeń publiczna łączącą funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Na pozostałym odcinku ruch odbywać się będzie z maksymalną prędkością 30 km/h. Poprzez rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego zwiększy się również bezpieczeństwo na terenie objętym inwestycją.

W jej ramach poszerzone będą chodniki, przebudowana zostanie jezdnia, wymienione i przesunięte będzie torowisko tramwajowe (nowy tor tramwajowy pomiędzy ul. Św. Marcin a pl. Wolności przebiegał będzie w linii prostej). Wyznaczony zostanie ciąg przeznaczony dla ruchu rowerowego, infrastruktura podziemna ulegnie modernizacji i wymianie, pojawi się nowe oświetlenie i zieleń. Przebudowany fragment ul. Św. Marcin będzie miał jednokierunkową jezdnię, jedno torowisko tramwajowe (drugie, dziś nieczynne, zostanie zlikwidowane) i szerokie chodniki.

Na Al. Marcinkowskiego zaprojektowano 14 miejsc postojowych, w tym trzy dla osób z niepełnosprawnościami. Po zachodniej stronie alei, na wysokości przystanku tramwajowego, przewidziano stację Poznańskiego Roweru Miejskiego na 14 stanowisk. Z kolei na ul. Św. Marcin zarezerwowano dwa miejsca dla dostaw, po południowej stronie ulicy.

grafika: PIM

Obok kościoła powstanie aluminiowy pylon z przeszkloną gablotą, w której umieszczona zostanie makieta kościoła wraz z historyczną wieżą, zrekonstruowaną na podstawie materiałów archiwalnych. Zwieńczenie pylonu stanowić ma reflektor rzucający po zmroku w górę słup światła.

Naprzeciwko kościoła, u zbiegu ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego, na słupie oświetleniowo-trakcyjnym zaplanowano montaż projektora mappingu świetlnego. Będzie wyświetlał rysunek rzutu historycznej wieży kościelnej na posadzkę i schody przed kościołem.

W ramach koordynacji inwestycji, wraz z zaplanowaną przez Miasto przebudową odcinka ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego oraz fragmentu Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do placu Wolności, zmodernizowana zostanie w tym rejonie sieć wodociągowa i kanalizacyjna spółki Aquanet.

Szlachetna nawierzchnia 

Na ul. Św. Marcin nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego będzie nawiązywała wzorem do odnowionego wcześniej odcinka ulicy, ale zostanie wykonana z kostki kamiennej z granitu strzelińskiego. Na południowej części chodnika, od ul. Piekary do kościoła pod wezwaniem św. Marcina, będzie nawiązywała do układu nawierzchni przed kościołem. Wykonana zostanie z kostki bazaltowej i płyt granitowych. Nawierzchnia naturalna jest bardziej trwała i szlachetna w wyglądzie oraz dużo łatwiejsza do czyszczenia.

Ze zdemontowanych wcześniej i zmagazynowanych starych bloków kamiennych odbudowane zostaną schody przy kościele pod wezwaniem św. Marcina.

Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do Podgórnej – podobnie jak na przebudowywanym odcinku ul. Św. Marcin – wykonana zostanie z naturalnego kamienia.

Nowa zieleń

W marcu przesadzona została zieleń z Alei Marcinkowskiego. 11 klonów pospolitych oraz 59 metrów kwadratowych cisów pośrednich zostało, przy użyciu specjalnego sprzętu, wykopanych i przetransportowanych do parku Rataje, gdzie je posadzono.

Wiosną 2022 roku nasadzonych zostanie 36 dębów kolumnowych, które stworzą nową perspektywę widokową na gmach Muzeum Narodowego i ul. Paderewskiego. Na przebudowanym obszarze pojawią się także m.in. berberysy i irgi, przed muzeum założony zostanie kwietnik nawiązujący do istniejących, pojawią się też trawniki.

Z kolei na przebudowanym odcinku ul. Św. Marcin, gdzie dotychczas nie było żadnej zieleni, stanie  10 donic z kwitnącymi roślinami – świdośliwą lamarcką oraz barwinkiem pospolitym.

Zmiany organizacji ruchu

29 marca nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. Zawężono odcinki ulic, które będą przebudowywane i rozpoczęto pomiary oraz prace przygotowawcze.

grafika: PIM

Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych zaplanowano między 10 a 12 kwietnia. Do tego czasu musi być gotowy tymczasowy tor oraz sieć trakcyjna na pl. Wiosny Ludów, a także przeprowadzone powinny zostać przejazdy techniczne potwierdzające możliwość ich użytkowania. Wówczas planowane jest zamknięcie ruchu na placu budowy i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w czasie prowadzenia robót.

Jako pierwsze realizowane będą roboty wymagające głębokich wykopów, związane z wymianą podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zarówno prace rozbiórkowe, jak i wymiana podziemnych instalacji, wymagają zamknięcia dla ruchu kołowego oraz tramwajowego ul. Św. Marcin – od skrzyżowania z ul. Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Piekary, a także odcinka al. Marcinkowskiego – od skrzyżowania z ul. Św. Marcin do placu Wolności. Ul. Podgórna, do której będzie dostęp od strony pl. Wiosny Ludów, za sprawą zamknięcia Al. Marcinkowskiego będzie ulicą bez przejazdu.

Na placu budowy zachowane będą dojścia do posesji oraz możliwość wjazdu na wewnętrzne parkingi dla mieszkańców kamienic. Utrzymana zostanie „droga życia”, a w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 14.30 do 17.00 umożliwiony będzie dojazd pojazdów dostawców do lokali użytkowych i sklepów, a także aut obsługi komunalnej.

grafika: PIM

Dla ruchu pieszego zaprojektowano zamknięcie przejścia przez ul. Św. Marcin. Piesi będą kierowani na kolejne, oddalone o 30 m – za skrzyżowaniem z ul. Piekary. W rejonie prowadzonych prac trzeba będzie zwracać uwagę na bieżące oznakowanie.

Najpierw przebudowywany będzie odcinek ul. Św. Marcin od ul. Ratajczaka do Piekary. Następny, znajdujący się między wyjazdem z ul. Piekary a skrętem w Al. Marcinkowskiego, będzie przebudowywany w dalszej kolejności. Prawoskręt z ul. Piekary w ul. Św. Marcin zostanie na tym etapie robót utrzymany, głównie z myślą o dostawcach oraz autach, które będą się kierowały na parking galerii handlowej. Dojazd do niej będzie możliwy również od od ul. 27 Grudnia, odcinkiem Al. Marcinkowskiego przebiegającym przy hotelu Rzymskim. Na tym etapie robót będzie obowiązywał tam ruch dwukierunkowy.

W związku z zaplanowanymi zamknięciami dla ruchu fragmentów ul. Św. Marcin oraz Al. Marcinkowskiego przygotowane zostaną objazdy. Zasadniczy, od ul Strzeleckiej, poprowadzony zostanie ulicami: Krysiewicza, Ogrodową, Powstańców Wlkp., al. Niepodległości i Solną. Zalecany jest również objazd ulicami: Długą, Garbary, Kazimierza Wielkiego, Mostową, Garbary, Małe Garbary i Wolnica. Kierowcy jadący od skrzyżowania ul. Św. Marcin i Ratajczaka będą mogli objechać plac budowy ulicami: Ratajczaka, Powstańców Wlkp., al. Niepodległości i Solną. Na znaczących węzłach zlokalizowane zostaną tablice informacyjne, kierujące na objazd zasadniczy lub zalecany.

Zmiany w transporcie publicznym 

Od 10 kwietnia (sobota), w związku z realizacją kolejnego zakresu Programu Centrum, zamknięty dla ruchu tramwajowego będzie fragment ulicy Św. Marcin, Al. Marcinkowskiego i 27 Grudnia. Tego samego dnia otwarty dla tramwajów zostanie nowy łuk tymczasowy na pl. Wiosny Ludów i wprowadzone będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji.

grafika: ZTM

Dzięki ułożeniu tymczasowego łuku torowego, łączącego trasy z placu Wiosny Ludów do mostu Św. Rocha i do węzła AWF, możliwe będzie wytyczenie linii, które będą w tych relacjach obsługiwały centrum miasta.

Zmienionymi trasami pojadą tramwaje nr 3, 5, 6, 9, 13. Zlikwidowane zostaną tymczasowe linie nr 36 i 96, a w celu ułatwienia w przemieszczeniu się uruchomione będą linie nr 92 i 99.

Linie nr 5, 6 i 9 będą korzystały z tymczasowego łuku torowego. W celu zapewnienia jeszcze bardziej dogodnych połączeń Piątkowa i Winograd z Ratajami (poprzez rejon Dworca Zachodniego PKP) zostanie uruchomiona tramwajowa linia nr 92. Natomiast w celu wzmocnienia dojazdu do centrum miasta z Winiar, Bonina i Sołacza kursować będzie tramwajowa linia nr 99. Zmienioną trasą – przez Al. Niepodległości i Soną – będzie kursował także autobus nocnej linii nr 231.

Szczegółowe informacje dotyczące zmienionych tras tramwajowych dostępne są na stronie ZTM Poznań i MPK.

Bieżące informacje dotyczące przebudowy dostępne są na stronie www.projektcentrum.pl. Podobnie jak to było w czasie przebudowy odcinka ul. Św. Marcin, działać będzie Centrum Informacyjny o Inwestycji “Program Centrum”. Zacznie on funkcjonować od 12 kwietnia i mieścić się będzie w tym samym miejscu, przy ul. Św. Marcin 57. Działać będzie w poniedziałki w godzinach 16 – 18 oraz czwartki między 14 a 16.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, w związku z utrudnieniami w prowadzeniu działalności, spowodowanymi kontynuacją modernizacji ulicy Św. Marcin, zastosuje rekompensaty w naliczeniach czynszu dla najemców zajmujących lokale użytkowe na terenie objętym pracami budowlanymi. Podobnie było podczas wcześniejszej przebudowy tej ulicy.

Spółka ZKZL zastosuje obniżkę czynszu dla lokali znajdujących się bezpośrednio w obszarze inwestycji w wysokościach:

  • w przypadku remontu ulicy, przy której znajduje się przedmiot najmu – 50% czynszu za cały okres występowania utrudnień (obszar: ulica Św. Marcin pomiędzy ulicą Ratajczaka i aleją Marcinkowskiego oraz aleja Marcinkowskiego od ulicy Św. Marcin do Placu Wolności),
  • w przypadku ulic sąsiadujących – 25% czynszu za cały okres występowania utrudnień (obszar: ulica Św. Marcin od alei Marcinkowskiego do Placu Wiosny Ludów, ulica  Szymańskiego, ulica Piekary, ulica Paderewskiego, aleja Marcinkowskiego od ulicy Paderewskiego do ulicy Solnej, plac Wiosny Ludów od ulicy Paderewskiego do ulicy 3-go Maja oraz ul. Ratajczaka od ulicy 27 Grudnia do ulicy Taczaka).

Ponadto w przypadku lokali, do których w trakcie remontu dostęp stanie się niemożliwy, co utrudni prowadzenie działalności, została podjęta decyzja o uiszczaniu przez tychże Najemców wyłącznie comiesięcznej tzw. opłaty rezerwacyjnej w wysokości kosztów stałych, jakie spółka ZKZL ponosi na utrzymanie najmowanego lokalu.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *