Regiony potępiają wojnę

fot. UMWW

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w nadzwyczajnej wizycie studyjnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W wydarzeniu pn. „Regionalny i lokalny wymiar wojny na Ukrainie” uczestniczyła – na zaproszenie marszałka Woźniaka – Tetiana Jehorowa-Łucenko, Przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej. Podczas swojego wystąpienia podziękowała za ogromną pomoc, jaką Ukraina otrzymała nie tylko od Wielkopolski (partnerskiego regionu Obwodu Charkowskiego), ale także od wszystkich Polaków.

Marek Woźniak, Elisa Ferreira i Tetiana Yehorowa-Lutsen. fot. UMWW

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform i Younous Omarjee, przewodniczący komisji ds. polityki regionalnej w Parlamencie Europejskim marszałek Woźniak mówił między innymi o tym, że wojna w Ukrainie to wojna o wartości, o wolność i demokrację. A w tle są decyzje dotyczące kształtu państwa ukraińskiego w przyszłości, z członkostwem w UE włącznie.

Całkowicie podzielam pogląd, że potrzebna nam jest w tej chwili europejska solidarność i koordynacja wszystkich działań, dotycząca zarówno kwestii pobytu przejściowego, opieki medycznej nad uchodźcami  i psychologicznej. Nie możemy zapominać o dzieciach, które przeszły ogromną traumę i kobietach, które doświadczyły gwałtów. To jest też wyzwanie dla nas wszystkich, abyśmy zabezpieczyli tę pomoc. Chciałem poruszyć też kwestię polityczną, niezmiernie istotną. Ta wojna nie jest wojną narodu rosyjskiego  z narodem ukraińskim. Ta wojna jest wojną o wartości – o wolność i demokrację. W tle są decyzje dotyczące państwa ukraińskiego. Nie przypadkiem Rosja zaatakowała po Euromajdanie. Nie przypadkiem ten atak nastąpił po ogromnej reformie administracji samorządowej na Ukrainie, gdzie została ona upodmiotowiona, uzyskała kompetencje i środki finansowe.

Tetiana Yehorova-Lutsenko i Marek Woźniak. fot. UMWW

To jest wojna o pewien system. Ukraińcy powiedzieli, że nie chcą żyć w państwie na wzór Rosji, gdzie system jest autorytarny, gdzie o decyzjach sądów podejmowane są dyspozycje na Kremlu, gdzie nie ma wolnych mediów. To już zupełnie inny świat, innych wartości – myślę, że to przede wszystkim musimy mieć na względzie. Jaką przyszłość chcemy zaproponować takim krajom jak Ukraina, Mołdowa, Gruzja, Armenia? Kiedyś mówiliśmy o Partnerstwie Wschodnim, mówiliśmy, że Unia Europejska ma ofertę dla tych krajów, rozbudziliśmy europejskie aspiracje, daliśmy fundusze na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast zabrakło tego dopełnienia w postaci zapewnienia bezpieczeństwa tym krajom. Wszystkie te kraje podlegały w tym czasie presji Rosji jako terytorialnego hegemona i nie byliśmy w stanie ich przed tym wyzwolić. To jest ogromne wyzwanie na przyszłość, musimy o tym pamiętać i musimy podjąć wysiłki, żeby bezpieczeństwo i przyszłość demokratyczną tym krajom zapewnić, w tym właśnie Ukrainie. I o to chciałem zaapelować – powiedział marszałek Woźniak.

Podczas debaty europejscy samorządowcy zgodnie podkreślali konieczność natychmiastowego uruchomienia dodatkowych środków oraz uproszczenia procedur wsparcia dla władz lokalnych i regionalnych, które w największym stopniu są zaangażowane w pomoc uchodźcom.

anka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.