Region dla ukraińskich uchodźców

fot. UMP

Przy współpracy trzech samorządów powstał specjalny zespół – jego zadaniem będzie koordynowanie pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy uciekając z terenów objętych wojną, przybędą do Poznania.

Powołał go Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta, razem z Janem Grabkowskim, starostą poznańskim i Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego.

fot. UMP

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele urzędu miasta, urzędu marszałkowskiego i starostwa – ich zadaniem jest diagnozowanie potrzeb Ukraińców i wskazywanie rozwiązań oraz działań, które będą odpowiedzią na obecną sytuację – w zakresie wsparcia edukacyjnego, bytowego, czy transportu rodzin z terenów objętych działaniami wojennymi.

fot. UMP

Sytuacja jest nadzwyczajna – mówi Jacek Jaśkowiak.  – Wojna dotknęła naszych bezpośrednich sąsiadów. Nie mamy zamiaru wchodzić w rolę rządu i wojewodów, ale nie możemy pozostać głusi na pytania stawiane przez obywateli Ukrainy mieszkających w Poznaniu. Wpływa do nas wiele propozycji wsparcia ze strony organizacji i prywatnych przedsiębiorców.  Dlatego uznaliśmy, że trzeba skoordynować wspólne działania. 

Przedstawiciele zespołu będą w codziennym kontakcie ze społecznością ukraińską.

fot. UMP

Główna rola w obecnym kryzysie należy do rządu i jego struktur – podkreśla Marek Woźniak, marszałek województwa. – Dlatego będziemy oczekiwać szybkiego wskazania planu, jaki będzie realizowany w Polsce, ze swojej strony zaś deklarujemy gotowość do współpracy. Wiemy już, że województwa lubelskie i podkarpackie będą tzw. województwami recepcyjnymi, które będą przyjmować uchodźców, rejestrować ich, zaopatrywać w pierwszą niezbędną pomoc i kierować do innych województw.

Jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie – ale jako administracja samorządowa nie mamy uprawnień, by wykorzystywać swoje środki na pomoc obywatelom innego kraju. Byłoby to złamaniem dyscypliny finansów publicznych, za co grożą kary. Dlatego niezbędne są tu jasne regulacje finansowe. 

Podobnego zdania jest Jan Grabkowski, starosta poznański.

fot. UMP

–  To od rządu zależy, ile będziemy mogli zrobić – mówi. – Jako samorządowcy musimy poruszać się w granicach prawa. Mam nadzieję, że jeszcze dziś podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dowiemy się, jakie mamy możliwości. Musimy wiedzieć, na czym stoimy, potrzebne są regulacje prawne. 

Zespół to nie jedyne działania, jakie podjęło m iasto Poznań w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Miejskie call center – Biuro Poznań Kontakt (nr tel.: 61 646 33 44, działa od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-20) obsługiwane jest także w języku ukraińskim. Uruchomiono specjalną skrzynkę mailową, na którą można wysyłać pytania związane z obecnym kryzysem: ukraina@um.poznan.pl.

W Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 17/27 działa miejski punkt wsparcia cudzoziemców: Poznański Ośrodek Integracji POINT (nr tel.: 503 979 758, pn.-śr. godz. 14-20, czw.-pt.w godz. 9-15). POINT współtworzony jest przez doświadczonych pracowników Migrant Info Point, którzy zapewniają pomoc cudzoziemcom. Obcokrajowcy, którzy potrzebują pomocy, znajdą tam wsparcie i pomoc formalno-prawną (także związaną z uzyskaniem statusu uchodźcy). Więcej informacji: http://migrant.poznan.pl/uk/.

Cały czas czynna jest też infolinia Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM): Infolinia Migrant Info: 22 490 20 44 czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od 9 do 17. Szczegóły na stronie: www.migrant.info.pl

Więcej informacji: poznan.pl/poznan-wobec-wojny-w-ukrainie

mik, anka

[poll id=”85″]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.