Przełom w obywatelskich inicjatywach uchwałodawczych w Poznaniu

Na BIP UM pojawił się projekt UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA, który głosowany będzie na sesji 28 maja br., w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta Poznania. Uchwała jest pokłosiem zmiana ustawy o samorządzie, w tym  zmiany liczby podpisów pod inicjatywą obywatelską.

Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, w sprawach, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Miasta Poznania lub Prezydenta Miasta Poznania będzie mogła wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców miasta Poznania, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Poznania na dzień złożenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zwanej w dalszej części uchwały Inicjatywą. Dotąd było wygórowane liczba 5000podpisów … bo władze miasta nigdy nie przejawiały ochoty do współpracy z mieszkańcami miasta. Pojęcie demokracji deliberatywnej nic w Poznaniu dotąd nie znaczyło. Czy nowelizacja ustawy zmieni to? Wątpliwe. Referujący projekt uchwały Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz już wprowadził w projekcie progi biurokratyczne.

Nowelizacja Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych we wtorek została opublikowana w Dzienniku Ustaw weszła w życie 31 stycznia 2018 r.. Obowiązuje od początku obecnej kadencji Rady Miasta. Poznańska Rada potrzebowała aż ponad pół roku aby podjąć uchwałę do której zobligowała ja nowelizacja ustawy.

Zmian dokonanych w nowelizacji a dotyczących bezpośrednio mieszkańców tradycyjnie nie poddano konsultacjom społecznym. Tym niemniej uchwała ta ułatwia mieszkańców i organizacjom pozarządowym podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie paneli obywatelskich !!  A  tematów wartych podjęcia w formułę paneli obywatelskich, dotąd skrzętnie ignorowanych przez prezydenta miasta jest wiele, i to gorących – smog w mieście, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, objęcie właściwym zarządzaniem środowisko przyrodnicze Poznania czy wprowadzania elementów GOZ w Poznaniu (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym).

Panele obywatelskie nie są chętnie stosowane prze prezydentów polskich miasta. Mimo, że to podstawowa forma demokracji deliberatywnej, o jakiej często prezydenci miast mówią publicznie. Dotąd panele te zorganizował prezydent Adamowicz w Gdańsku (3 panele, w tym pierwszy dotyczący walki ze smogiem) oraz prezydent Lublina (też o smogu). Jak dotąd Koalicja Antysmogowa nie potrafiła przekonać prezydenta Jaśkowiaka do organizacji panelu. Na panel obywatelski dotyczący zmianom klimatycznym liczą aktywiści klimatyczni i liderzy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *