Poznań w Czystym Powietrzu

fot. UMP

Miasto Poznań przystąpiło do krajowego programu Czyste Powietrze. W czwartek, zastępca prezydenta, Bartosz Guss i Jolanta Ratajczak, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisali porozumienie w tej sprawie.

Dzięki temu poznaniacy będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację budynku. Równolegle kontynuowany będzie miejski program dotacyjny Kawka Bis.

fot. UMP

Walka o czyste powietrze to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym dzisiaj stoimy. W Poznaniu staramy się na wiele sposobów przeciwdziałać niepokojącemu zjawisku, jakim jest smog. Podejmujemy istotne działania i cały czas jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Program Czyste Powietrze to przykład tego, jak w temacie ochrony środowiska można współdziałać na poziomie rządowym i samorządowym. Bardzo cieszymy się, że przystąpiliśmy do tej inicjatywy – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

Rządowy program Czyste Powietrze wystartował we wrześniu 2018 r. Jego realizacja jest planowana do 2029 r. To inicjatywa ogólnopolska. Za jej realizację odpowiadają WFOŚiGW w poszczególnych województwach.

fot. UMP

Najważniejszym celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem, w przestarzałych domowych piecach. W ramach Czystego Powietrza poznaniacy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zastąpienie ich nowoczesnymi rozwiązaniami, spełniającymi najwyższe normy. Dodatkowo dotacja obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach (warunkiem jest wyodrębniona księga wieczysta).

Program dzieli beneficjentów na dwie grupy. Z podstawowego poziomu dofinansowania (na poziomie 30-50 proc.) mogą skorzystać wnioskodawcy, których dochód nie przekracza 100 000 zł. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania (od 50 do 75 proc.) warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, uwzględniającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – w gospodarstwie wieloosobowym nie może on przekroczyć 1400 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym – 1960 zł.

Równolegle kontynuowany będzie miejski program dotacyjny Kawka Bis. Ma on ogromne znaczenie, ponieważ jest adresowany do wszystkich poznaniaków, w tym osób zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych, które nie są ujęte w programie “Czyste Powietrze”.

fot. UMP

Podjęte działania sprawią, że mieszkańcy, chcący zmienić sposób ogrzewania w swoich domach, będą mogli korzystać z różnych możliwości finansowych przy realizowaniu inwestycji. Celem Miasta jest stworzenie poznaniakom dogodnych dla nich warunków skorzystania z programu “Czyste Powietrze” lub Kawka Bis, w zależności od zakresu planowanej modernizacji oraz możliwości uzyskania bardziej korzystnego dofinansowania – wyjaśnia Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP.

Należy zaznaczyć, że przy realizacji programu “Czyste Powietrze” Miasto Poznań występuje w roli wsparcia dla wnioskodawców, ale nie przyznaje dotacji. Samo dofinansowanie jest przyznawane i wypłacane przez WFOŚiGW w Poznaniu.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *