Powiat poznański puszcza OKO

Zlot Talentów, Olimpiada Seniorów, Poznańska Korba, Forest Run, Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, Dziecięcy Festiwal Folkloru Kids Fun Folk to tylko przykłady imprez, które korzystają z finansowego wsparcia w ogłaszanych każdego roku przez powiat poznański Otwartych Konkursach Ofert.

Właśnie wystartował nabór wniosków na 2022 rok. – Nie szczędzimy pieniędzy na ciekawe inicjatywy i projekty, mające na celu wzbogacić ofertę kulturalną, edukacyjną czy też sportową dla naszych mieszkańców – mówi starosta poznański Jan Grabkowski.

O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, co w szczegółowy sposób określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Bardzo cenimy sobie współpracę z tak zwanym trzecim sektorem i dlatego systematycznie zwiększamy kwoty, które będą do dyspozycji organizacji ubiegających się o wsparcie. W tym roku na zadania konkursowe przeznaczamy rekordowe w czasie pandemii 2 miliony złotych. Warto więc złożyć dobrze przygotowaną ofertę i z takiego wsparcia skorzystać – dodaje.

Wnioski o dotacje można składać w siedmiu obszarach: edukacji, kulturze fizycznej, kulturze i sztuce, turystyce, pomocy społecznej, ochronie i promocji zdrowia oraz ratownictwie i ochronie ludności. Nabór wniosków w ramach Otwartych Konkursów Ofert na rok 2022 rozpoczął się 25 listopada 2021 roku i potrwa 21 dni kalendarzowych, czyli do środy 15 grudnia 2021 roku.

Co warte podkreślenia, w tym roku zaproponowaliśmy zmianę dotyczącą terminów realizacji zadań – mówi Tomasz Skupio z Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Pierwszy termin, od 15 stycznia 2022 roku, a więc od weekendu poprzedzającego ferie zimowe do 13 lutego 2022 roku, jest przeznaczony tylko na zadania skierowane do dzieci i młodzieży, których realizacja odbywa się w czasie ferii zimowych. Terminy przeprowadzenia pozostałych zadań publicznych wspieranych przez powiat poznański powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 14 lutego i zakończyć standardowo do 10 grudnia 2022 roku. Kończąc, zachęcamy zarówno naszych dotychczasowych oferentów jak i nowe podmioty do startu w Otwartych Konkursach Ofert – dodaje.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *