Pandemiczne przeszkody w drodze do Urzędu Miasta

fot. UMP

W wyniku pandemii koronawirusa zmianie uległa organizacja obsługi klienta w siedzibach Urzędu Miasta Poznania. W większości przypadków osobista wizyta w urzędzie jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rezerwacji miejsca. Przypominamy, jak to zrobić, bo pandemia raczej prędko nie odpuści.

Na wizytę można umówić się telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt pod numer 61 646 33 44 (infolinia czynna w godz. 7:30 -20:00 w dni powszednie). Inną możliwością zajęcia miejsca jest internetowy system rezerwacji, który znajduje się pod adresem: www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html. Aby zarezerwować wizytę, wystarczy wybrać wydział, odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę. Po wypełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku “umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Ponadto zarezerwować miejsce można także za pomocą kodów QR, które znajdują się przy wejściach do budynków urzędu lub poprzez bezpłatną aplikację Smart City Poznań.

Wchodząc do budynku urzędu należy zasłaniać nos i usta. Przy wejściach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Według obowiązujących regulacji w jednym pomieszczeniu może przebywać tylu klientów, ile jest stanowisk obsługi.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN) oraz Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych (rezerwacja wizyty: geopoz.iflow.pl). W Sali Obsługi Klienta przy ul. Gronowej 20 prowadzone są między innymi następujące sprawy:

  • GEOPOZ – informacja, kancelaria, zamawianie materiałów z ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, obsługa geodetów, odbiór materiałów i inne.
  • WGN – informacja ogólna w zakresie spraw prowadzonych przez wydział, w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego, bonifikat, wydzierżawiania, oddania w najem nieruchomości. Pomoc w wypełnianiu wniosków, formularzy. W sprawach indywidualnych – kontakt online, pocztą tradycyjną oraz telefonicznie korzystając z numerów telefonów dedykowanych do poszczególnych spraw.

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych również prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. Sprawy dotyczące:

  • rejestracji pojazdów i prawa jazdy załatwić można przy ul. Gronowej 22a i przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. W obu wypadkach do odwołania wstrzymana jest obsługa klienta w urzędzie przy ul. Libelta 16/20,
  • dowodów osobistych załatwiane są przy ul. Libelta 16/20 oraz przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Nie ma możliwości załatwienia sprawy w tym zakresie przy ul. Gronowej 22a,
  • meldunków są realizowane przy ul. Libelta 16/20 oraz 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Obsługa klientów w tym zakresie przy ul. Gronowej 22a jest wstrzymana do odwołania.

Także Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa mieszczący się w budynku urzędu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, prowadzi wyłącznie obsługę klientów wcześniej umówionych. W tej lokalizacji prowadzone są następujące sprawy:

  • ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencje i zezwolenia na transport drogowy oraz sprawy związane z rolnictwem.

Wydział Finansowy prowadzi bezpośrednią obsługę klientów wcześniej umówionych w trzech lokalizacjach:

  • przy ul. Słowackiego 22, ul. Gronowej 22a i ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, zaświadczeń w podatkach i opłatach lokalnych.

W dalszym ciągu wstrzymana pozostaje bezpośrednia obsługa klienta:

  • przy ul. Libelta 16/20. Przy wejściu do budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty w zakresie spraw: podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, mandatów wystawionych przez Straż Miejską Miasta Poznania oraz wnioski o ulgi w spłacie podatków, opłat lokalnych i mandatów wystawianych przez Straż Miejską Miasta Poznania, kosztów upomnienia i egzekucyjnych, kar porządkowych i podania o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej.

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje osoby wcześniej umówione. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie obsługa klientów w sprawach zgłoszenia zgonu, którego należy dokonać w ustawowo określonym terminie – 3 dni od dnia, w którym nastąpił zgon. Ponadto:

  • obsługa klientów prowadzona jest tylko w 1 lokalizacji – ul. Libelta 16/20,
  • filia USC przy ul. 23 Lutego 4/6 do odwołania pozostaje zamknięta.

Przy wejściach do 9 lokalizacji UMP są wystawione skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty (z wyłączeniem ofert przetargowych). Korespondencja papierowa doręczona do skrzynek podawczych jest przyjmowana bez potwierdzenia odbioru.

Otrzymanie potwierdzenia doręczenia dokumentacji do urzędu możliwe jest w przypadku jej złożenia przy okazji umówionej wizyty “w okienku” (wymagany jest drugi egzemplarz pisma) lub wysłania przez operatora pocztowego czy Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP).

W dalszym ciągu urzędnicy zachęcają do kontaktu zdalnego i załatwiania spraw przez internet. Listę spraw, które można załatwić tą drogą, oraz szczegóły dotyczące funkcjonowania urzędu miasta w czasie pandemii są dostępne  Tutaj

anka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *