Olimpia dla Akademii Muzycznej

fot. WUW

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wyraził zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w postaci nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 22. Chodzi o działkę, na której mieści się Olimpia.

Jako cel przedmiotowej darowizny wskazano wykorzystanie nieruchomości na cel publiczny jakim jest utrzymywanie pomieszczeń dla uczelni publicznych.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek znanego poznaniakom byłego Kina Olimpia. Na przestrzeni lat przeznaczenie budynku zmieniało się wielokrotnie. Stanowił on m. in. siedzibę milicyjnego domu kultury, kina, banku oraz uczelni wyższej. Aktualnie uczelnia ma zamiar zaadaptować budynek na potrzeby własnych jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Katedry Wokalistyki i Katedry Musicalu.

Obiekt ma stać się siedzibą Akademickiego Teatru Muzycznego, a także stanowić bazę lokalową dla znacznej części zajęć dydaktycznych prowadzonych m.in. przez Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzycznej i Edukacji Artystycznej.

fot. WUW

W obiekcie zaplanowano także zlokalizowanie uzupełniających funkcji usługowych, w tym funkcji gastronomicznych, a także aktywną współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury.

Zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami, prezydent miasta Poznania zwrócił się do wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie przedmiotowej czynności, na co wojewoda wyraził zgodę wydając ww. zarządzenie. Zgoda została przekazana na ręce Pani Rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *