Nic się nie ukryje

Fot. UMP

Zamontowano już mierniki do badania jakości powietrza w 24 poznańskich szkołach. Docelowo aż 87 szkół w Poznaniu i prawie drugie tyle na terenie metropolii będzie miało możliwość śledzenia na bieżąco poziomu zanieczyszczenia powietrza.

– Dzięki temu dzieci i ich rodzice dowiedzą się, jaka jakość powietrza jest w ich najbliższym otoczeniu. Przedsięwzięcia ma wymiar edukacyjny. Mierniki pozwolą nam również stworzyć szczegółową mapę zanieczyszczeń, co pozwoli jeszcze skuteczniej zwalczać ich źródła – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.Zainstalowane systemy składają się z miernika zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły, monitora informacyjnego wewnątrz budynku oraz komputera. Wyniki te dostępne są również na stronie  https://esa.nask.pl/Pierwsze mierniki zainstalowano już w szkołach

Wielkości  mierzo ne przez system zostaną uśrednione w określonych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi oraz Ethernet dane transmitowane będą w sieciach poszczególnych szkół. Serwer zbierze dane i opracuje statystyki. Podstawową, prezentowaną także w Internecie, informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, gdzie wzbogacą je treści edukacyjne opracowane przez INEA.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metro  politalnym projektem w kraju. Prowadzony jest we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową – Instytutem Badawczym (NASK). Instytut realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). ESA to sieć mierników jakości powietrza instalowanych w szkołach wraz z ekranami i tablicami informacyjnymi. Czas trwania projektu wyniesie trzy lata.

W ramach projektu, wspólnie z NASK  (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy), przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności. Prowadzący zajęcia, organizowane w okresie grzewczym, przedstawią temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w gminach metropolii. Dodatkowym wsparciem będą materiały edukacyjne przygotowane przez INEA – spot radiowy i telewizyjny oraz dedykowane ulotki i plakaty.

RB, oprac. anka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *