Nareszcie zmiany na Głogowskiej!

Fot. ZDM

W najbliższy czwartek, 8 października, rozpocznie się wprowadzanie zmian na ulicy Głogowskiej. Zgodnie z zapisami Pakietu dla mobilności na odcinku od ul. Berwińskiego do ul. Stablewskiego kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas w każdą stronę, a rowerzyści zyskają pas rowerowy.

Uspokojenie ruchu pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i komfort zamieszkania przy tej ważnej łazarskiej ulicy.

Do potrzeby zmian na ul. Głogowskiej nie trzeba nikogo przekonywać. Ta najbardziej ruchliwa z łazarskich ulic jest jednocześnie jedną z najbardziej niebezpiecznych w Poznaniu. Samochody jeżdżą tam za szybko przez co dochodzi do groźnych wypadków, w których poszkodowani są najmniej chronieni użytkownicy ruchu, czyli piesi. Wkrótce to się zmieni. Wraz z wdrożeniem Strefy Płatnego Parkowania, na ul. Głogowskiej wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Zmiany poprawią bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, ograniczą przypadki blokowania przejazdu, zapewnią płynny ruch komunikacji publicznej oraz wprowadzą infrastrukturę dla rowerzystów.

Analizy ruchu

Pomiary i analizy dotyczące ulicy Głogowski prowadzone były w 2019 roku na zlecenie ZDM. Mierzone były wówczas przepływy samochodów, pieszych, rowerzystów oraz pojazdów komunikacji miejskiej. Badania prowadzono w różne dni tygodnia, o różnych porach, w tym także podczas odbywających się imprez targowych.

Grafika: ZDM

Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że na ul. Głogowskiej,  z uwagi na natężenie ruchu, należy  zachować dwa pasy na odcinku od mostu Dworcowego do parku Wilsona. Na kolejnej części ulicy (od parku Wilsona po okolice ul. Stablewskiego) możliwe jest wydzielenie jednego, normatywnego pasa jezdni – co nie wpłynie znacząco na przepustowość. Podobne rozwiązanie można zastosować w przeciwnym kierunku – dla jadących od strony Górczyna – wygrodzenie jednego z pasów ruchu nie wpłynie na przepustowość ulicy.

Na podstawie wykonanych analiz i zaproponowanych wariantów zostało wybrane najkorzystniejsze rozwiązanie i na jego podstawie opracowany został projekt nowej organizacji ruchu dla łazarskiego odcinka ul. Głogowskiej. Jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa, z uwagi na ograniczoną szerokość pomiędzy kamienicami, jest ograniczenie pasów ruchu dla samochodów na odcinku około 750 metrów.

Ulica po nowemu

Najważniejszą zmianą będzie wyznaczenie po jednym pasie dla ruchu ogólnego na odcinku od ul. Berwińskiego do ul. Stablewskiego w obu kierunkach. Dotychczasowy prawy pas, odpowiednio zawężony, przeznaczony będzie dla rowerów. Lewy, przy torowisku, będzie służył samochodom do jazdy na wprost.

Fot. ZDM

Dla jadących od centrum miasta zmiany rozpoczną się na wysokości parku Wilsona. Prawy pas jezdni przed ul. Berwińskiego służyć będzie do skrętu wszystkich pojazdów w prawo, a rowerom również do jazdy na wprost. Kierowcy jadący prosto będą, od tego miejsca, mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.  Rowerzyści będą się mogli poruszać wydzieloną częścią jezdni aż do skrzyżowania z ul. Stablewskiego. Za tym skrzyżowaniem pojadą już jezdnią na zasadach ogólnych, a kierowcy będą mogli ponownie korzystać z dwóch pasów ruchu.

Jadący od strony Górczyna zmiany napotkają przed skrzyżowaniem z ul. Stablewskiego. Tam kierowcy będą musieli zjechać na lewy pas, jeśli będą chcieli jechać dalej prosto. Prawy pas, za skrzyżowaniem z ul. Stablewskiego, zmieni się bowiem w pas rowerowy. Rowerzyści będą mogli nim dojechać aż w rejon ul. Kanałowej. Za skrzyżowaniem za tą ulicą dwa pasy ruchu będą do dyspozycji kierowców.

Na całym odcinku ul. Głogowskiej objętym zmianami wyznaczonych zostanie dziewięć miejsc postojowych („kopert”) dla dostaw. Dopuszczony będzie na nich postój w celu rozładunku towaru. Dzięki temu auta dostawcze i kurierzy powinni przestać blokować jezdnie.

Fot. ZDM

Zbyt wąskie azyle dla pieszych przy przystanku tramwajowym Rynek Łazarski, w połączeniu z dwoma pasami ruchu na obu jezdniach ul. Głogowskiej stwarzały dotąd poważne zagrożenie dla osób czekających na zielone światło przy przejściach dla pieszych. Poprawie bezpieczeństwa w tym miejscu służyć będzie nie tylko wyznaczenie jednego pasa ruchu ale też poszerzenie wspomnianych azyli.

Projekt zmian na ul. Głogowskiej uzupełnia uporządkowanie parkowania. Na skrzyżowaniach zostaną zamontowane słupki uniemożliwiające postój w miejscach niedozwolonych (10 metrów od skrzyżowania). Wpłynie to na poprawę wzajemnej widoczności pieszych i kierowców. Ponadto utrzymane zostaną istniejące zakazy skrętu w lewo oraz ograniczenie prędkości do 40km/h na całym odcinku.

Wprowadzanie zmian

 Prace związane z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu rozpoczną się 8 października, po porannym szczycie komunikacyjnym. Zaczną się w rejonie skrzyżowania z ul. Potockiej, na jezdni prowadzącej do centrum miasta i będą polegały na usuwaniu istniejącego oznakowania poziomego. Wykonawca będzie się systematycznie przesuwał w stronę ul. Kanałowej. Po dwóch dniach ekipy przeniosą się w rejon skrzyżowania z ul. Berwińskiego, na jezdnię prowadzącą w stronę Górczyna. Do końca tygodnia oznakowanie poziome powinno być usunięte na obu jezdniach.

W kolejnym tygodniu (12-16 października) montowane będą elementy bezpieczeństwa ruchu, znaki drogowe, stojaki rowerowe oraz fundamenty pod parkomaty. W planach jest również rozpoczęcie wykonywania docelowego oznakowania poziomego. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to nowe oznakowanie na jezdniach powinno być wykonane do końca października.

Prace będą się wiązały z czasowym zajmowaniem kolejnych, krótkich odcinków zewnętrznego pasa ruchu. Prędkość pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h, a w niektórych miejscach wygrodzenia jezdni mogą wiązać się z zakazami parkowania. Prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych zakazem.

Fot. ZDM

Na czas zmiany oznakowania i montażu elementów bezpieczeństwa zwężane będą także fragmenty chodnika po obu stronach ulicy. W miarę możliwości utrzymana zostanie możliwość dojazdu do bram.

Nowa organizacja ruchu na ul. Głogowskiej, przygotowana również pod wprowadzenie strefy płatnego parkowania, powinna być gotowa na początku listopada.  W połowie grudnia zostaną natomiast wymienione, na nowe, stojące na ulicy parkomaty.

Wprowadzenie zmian na ul. Głogowskiej jest ściśle powiązane z wdrożeniem na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania. Dlatego też po zakończeniu prac ulica będzie w pełni przygotowana do uruchomienia strefy od 1 lutego 2021 roku.

op. anka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *